Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4510. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto, stran 13916.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 20. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto
1. člen
V 4. členu odloka, v poglavju II. ARHITEKTURNI SPOMENIKI, v sedmem odstavku Seznam, oznaka in varstveni režimi, v delu, ki se nanaša na Gosposvetsko cesto, v točki 3. Kolizej, Gosposvetska 13, se tretji odstavek Varstveni režim spremeni tako, da se glasi:
Za objekt se predpiše nadzorovana odstranitev pod naslednjimi pogoji:
– izdelati je treba natančno dokumentacijo obstoječega stanja skladno s kulturnovarstvenim soglasjem,
– ohraniti je treba vse kamnoseško izdelane stavbne člene in dekorativne elemente in jih shraniti bodisi v pristojnem muzeju bodisi vgraditi v morebitni novi kompleks ali pa porabiti pri obnovi katerega od objektov kulturne dediščine.
2. člen
Ostala določila Odloka o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (Uradni list RS, št. III/60, 29. 10. 1993) ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-63/2008-13
Ljubljana, dne 20. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost