Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4507. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija, stran 13913.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04 in 26/06), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06) ter 16. in 118. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na na 21. redni seji dne 23. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 57/06 in 100/07) se črta drugi odstavek 13. člena.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati tretji odstavek 41. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2009.
Št. 007-2/2006
Litija, dne 23. oktobra 2006
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.