Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4505. Sklep o višini cene pomoči na domu, stran 13911.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07, 41/07 in 122/07), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04, 120/05 – odl. US (2/06 – popr.), 140/06 – neuradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 7/06, 127/06, 8/07), Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev (Uradni list RS, št. 16/04, 65/05 in 31/08) in 16. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 17. seji dne 22. 10. 2008 sprejel
S K L E P
o višini cene pomoči na domu
1.
Cena storitve pomoči na domu znaša za delovne dni 14,07 €, na uro opravljene storitve.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 3,06 € za opravljeno uro storitve.
2.
Cena storitve pomoči na domu znaša za nedelje 18,26 €, na uro opravljene storitve.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika v nedeljskem času znaša 4,61 € za opravljeno uro storitve.
3.
Cena storitve pomoči na domu znaša za praznične dni 19,87 € na uro opravljene storitve.
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša praznične dni 5,21 € za opravljeno uro storitve.
4.
Zavezanci za plačilo cene pomoči na domu lahko uveljavljajo znižanje plačila skladno z Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG). Znižanje se uveljavlja pri organu, ki je izdal odločbo o višini storitve.
5.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0006/2008-4/3
Kamnik, dne 24. oktobra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost