Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice, stran 13904.

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 21. seji dne 23. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice
1. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi: Kriterij za določanje višine štipendije je minimalna plača v RS, ki je določena na podlag Zakona o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, 76/08). Višina štipendije se določi po naslednjem:
– osnovna štipendija v višini 14% minimalne,
– dodatek za stroške prevoza v višini 12% minimalne,
– dodatek za učni uspeh v preteklem šolskem letu:
– povprečna ocena nad 7,5 do    1,6% minimalne plače
vključno 8
– povprečna ocena nad 8 do vključno 3,2% minimalne plače
8,5
– povprečna ocena nad 8,5 do    4% minimalne plače
vključno 9
– povprečna ocena nad 9       6% minimalne plače.
Štipendija se zaokroži na celo število.
2. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: Denarna pomoč za posamezni letnik sme znašati največ 50% šolnine oziroma največ 2,4 minimalne plače. Od celotnega zneska se odštejejo morebitne subvencije resornih ministrstev.
3. člen
Tretji odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi: Denarna pomoč lahko znaša za posamezno leto študija največ 1,2 minimalne plače za študij v Sloveniji oziroma 2,4 minimalne plače za študij v tujini.
4. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi: Za posamezno izobraževalno obliko se lahko kandidatu odobri sredstva v višini največ 1,2 minimalne plače.
5. člen
V drugi alineji 51. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: Najvišja možna podpora znaša 1,2 minimalne plače.
6. člen
Drugi stavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi: Pravilnik se uporablja od 1. 12. 2008 dalje.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2008
Jesenice, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.