Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4496. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, stran 13895.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in spr.), 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spr.) ter 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 21. seji dne 23. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97 in 60/07), se v prvi alinei drugega odstavka 3. člena spremeni naslov dislociranega oddelka Frančiške Ambrožič, in sicer se pravilno glasi:
»Hrušica 55a, Hrušica«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
P 85.100  Predšolska vzgoja
I 56.290  Druga oskrba z jedmi
L 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin«.
3. člen
V 11.a členu se spremeni druga alinea prvega odstavka, tako, da se glasi:
– »poslovni prostori dislocirane enote Frančiške Ambrožič, v stavbi, stoječi na zemljišču s parc. št. 448/0 k.o. Hrušica.«
4. člen
V ostalem ostane besedilo odloka nespremenjeno.
5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2008
Jesenice, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.