Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4494. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II, stran 13894.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je občinski svet na seji dne 30. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II
1. člen
Veljati preneha del Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 3/91, Uradni list RS, št. 81/06) na območju parcel številka 1435/1, 1435/2, 1432, 1431, 1429, 1428/1, 1428/2 in 1428/3, vse k.o. Šturje.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se območje iz prejšnjega člena vključi v ureditveno območje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 1/98, Uradni list RS, št. 96/04, 92/05, 108/06, 45/08 in 95/08 – v nadaljevanju: Odlok o PUP-ih), kot stavbno zemljišče, namenjeno organizirani kompleksni stanovanjski gradnji s spremljajočimi objekti.
3. člen
Za komunalno ureditev območja in izvedbo komunalnih priključkov se upošteva idejna zasnova večstanovanjske pozidave Ribnik, št. 3882/2008, ki jo je izdelalo podjetje Primorje d.d. v mesecu oktobru 2008.
4. člen
V zvezi s spremembo ureditvenega območja iz prejšnjega člena se dopolni grafična priloga iz 1. člena Odloka o PUP-ih, list: Ajdovščina 3.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 35200-07/04
Ajdovščina, dne 3. novembra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.