Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4459. Spremembe in dopolnitve Seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji, stran 13801.

Na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S E Z N A M A
registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
I.
Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/08; v nadaljnjem besedilu: seznam) se dopolni z naslednjimi fitofarmacevtskimi sredstvi, za katera je bila v času od 4. aprila 2008 do 15. avgusta 2008 izdana odločba o registraciji ali odločba o uvrstitvi fitofarmacevtskega sredstva na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev za zagotavljanje zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji:
II.
Pri fitofarmacevtskih sredstvih, vpisanih v seznam pod zaporednimi številkami 2, 7, 14, 19, 21, 25, 49, 56, 61, 73, 84, 85, 92, 97, 98, 99, 110, 121, 122, 125, 130, 138, 140, 153, 159, 161, 169, 171, 173, 174, 175, 180, 195, 196, 210, 211, 217, 235, 244, 250, 251, 271, 277, 279, 286, 295, 300, 309, 310 in 314, za katera je bila v času 4. aprila 2008 do 15. avgusta 2008 izdana odločba o spremembi, začasnem podaljšanju registracije, uvrstitvi fitofarmacevtskega sredstva na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev za zagotavljanje zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin, prenehanju registracije v Republiki Sloveniji ali dovoljenje za promet identičnih fitofarmacevtskih sredstev iz drugih držav članic EU, se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
III.
Glede na prenehanje registracij v Republiki Sloveniji v obdobju od 4. aprila 2008 do 15. avgusta 2008 se zaradi uveljavitve odločbe Komisije 2007/629/ES z dne 20. septembra 2007 o nevključitvi trifluralina v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov, oziroma zaradi razveljavitve registracije na zahtevo imetnika registracije, s seznama črtajo naslednja sredstva:
IV.
Ne glede na prejšnjo točko sta promet in odprodaja zalog dovoljena, in sicer:
– za fitofarmacevtski sredstvi BIOFORMATOX in BIOOL do 10. novembra 2009,
– za fitofarmacevtsko sredstvo TREFLAN EC do dne 31. decembra 2008.
V.
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-83/2005/21
Ljubljana, dne 20. oktobra 2008
EVA 2008-2311-0021
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost