Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4439. Odlok o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana, stran 13783.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 20. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o določitvi imen in potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana
A) – na novo imenujejo naslednje ulice:
1. Jelinčičeva ulica – ulica se pribl. 90 m vzhodno od križišča s Pokopališko ulico odcepi desno od Šmartinske ceste in poteka proti jugu in zahodu do Pokopališke ulice;
2. Lajovčeva ulica – ulica se pribl. 200 m vzhodno od Šmartinske ceste odcepi levo od Sneberske ceste in poteka proti severu in vzhodu do ulice Trbeže;
3. Lavrinova ulica – ulica se pribl. 70 m zahodno od ulice Trbeže odcepi levo od s tem odlokom novopoimenovane Lajovčeve ulice in poteka proti severu, kjer se slepo konča;
4. Leskovičeva ulica – ulica se pribl. 150 m vzhodno od Šmartinske ceste odcepi levo od Sneberske ceste in poteka proti severu, kjer se slepo konča;
5. Lipovškova ulica – ulica se pribl. 250 m vzhodno od Šmartinske ceste odcepi levo od Sneberske ceste in poteka proti severu do s tem odlokom novopoimenovane Lajovčeve ulice;
6. Pučnikova ulica – ulica se pribl. 170 m vzhodno od križišča s Pokopališko ulico odcepi desno od Šmartinske ceste in poteka proti jugu do Kavčičeve ulice;
7. Savinova ulica – ulica se za križiščem z Litijsko cesto odcepi desno od Fužinske ceste in poteka proti vzhodu do stavbe Litijska cesta 161 a, kjer se slepo konča;
8. Šivičeva ulica – ulica se med stavbama Ižanka cesta 28 in 30 odcepi desno od Ižanske ceste in poteka proti jugozahodu do stavbe Ižanska cesta 32, kjer se slepo konča;
9. Tomišeljska ulica – ulica pribl. 120 m južno poteka vzporedno z Rebekovim štradonom od vzhoda proti zahodu do kanala Farjevec, kjer se slepo konča;
10. Torkarjeva ulica – ulica se pribl. 80 m južno od križišča s Šmartinsko cesto odcepi desno od Pokopališke ulice in poteka proti vzhodu do vzhodne meje zazidalnega območja nove stanovanjske soseske MS 1/2-1, kjer se slepo konča;
11. Ulica za travniki – ulica se pri stavbi Sneberska cesta 127 odcepi levo od Sneberske ceste in poteka proti severovzhodu do Ceste v Prod;
12. Žebretova ulica – ulica se pribl. 60 m južno od Anžurjeve ulice odcepi od Ceste 30. avgusta in poteka proti vzhodu do Grajzerjeve ulice.
B) – se spremenijo poteki naslednjim ulicam:
1. Cesta v Kleče – potek ulice-ceste se spremeni tako, da se severozahodno od stavbe Celovška cesta 268 odcepi od Celovške ceste in poteka proti severovzhodu do Ceste Ljubljanske brigade;
2. Cesta v Prod – potek ulice-ceste se spremeni tako, da se južno od priključka na vzhodno AC odcepi od Zadobrovške ceste in poteka proti vzhodu do Centralne čistilne naprave v Zalogu, kjer se slepo konča;
3. Rožičeva ulica – potek ulice se spremeni tako, da se pribl. 50 m vzhodno od stavbe Kavčičeva ulica 15–17 odcepi levo od Kavčičeve ulice in poteka proti severovzhodu in v nadaljevanju proti vzhodu po dosedanjem poteku do Kajuhove ulice;
4. Zvezna ulica – potek ulice se spremeni tako, da se odcepi desno od Šmartinske ceste v križišču s Flajšmanovo in Šmartinsko cesto in poteka proti jugovzhodu po dosedanjem poteku do železniške proge Ljubljana–Zidani Most, kjer se slepo konča.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje določa pristojni upravni organ Republiške geodetske uprave skladno s predpisom pristojnega ministra v posebnem postopku.
3. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table, table spremenjenih in preštevilčenih hišnih številk obstoječih stavb, polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-518/2008-7
Ljubljana, dne 20. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.