Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4438. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Litija, stran 13782.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 21. redni seji dne 23. 10. 2008 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Litija
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Litija, ki ga je izdelalo podjetje Locus d.o.o., Domžale.
II.
Predlog bo javno razgrnjen v avli Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
III.
Med potekom javne razgrnitve bo Oddelek za urejanje prostora in gospodarstvo Občine Litija organiziral javno obravnavo. Javna obravnava bo dne 3. 12. 2008 ob 18. uri v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
IV.
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog Odloka Oddelku za urejanje prostora in gospodarstvo Občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija, v roku določenem v II. točki tega sklepa. Pripombe in predloge se lahko poda tudi ustno na javni obravnavi.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-10/2005
Litija, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.