Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2008 z dne 3. 11. 2008

Kazalo

4435. Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, stran 13781.

Na podlagi 25. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS. št. 22/00 in 126/07 – ZFPPIPP), 22. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 42/00, 29/02 ter Uradni list RS, št. 75/04 in 49/05) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. junija 2008 sprejel
S K L E P
o povečanju vrednosti namenskega premoženja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
1.
Na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper se prenese dodatno namensko premoženje v vrednosti 667.668,16 EUR. Premoženje je bilo zagotovljeno v obliki investicijskih finančnih sredstev na podlagi sprejetih finančnih načrtov za leti 2006 in 2007.
2.
Ta sklep velja takoj.
Št. 410-200/2007
Koper, dne 19. junija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 25 della Legge sui fondi pubblici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 22/00 e 126/07 – ZFPPIPP), per effetto dell’articolo 22 del Decreto sull’istituzione del Fondo alloggi pubblico del Comune citta di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 42/00, 29/02 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 75/04 e 49/05) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune citta di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 19 giugno 2008, ha approvato la
D E L I B E R A Z I O N E
Sull’aumento del valore del patrimonio vincolato appartenente al Fondo alloggi pubblico del Comune citta di Capodistria
1.
Si procede al trasferimento, al Fondo alloggi pubblico del Comune citta di Capodistria, di ulteriore patrimonio vincolato dal valore di Euro 667.668,16, assicurato sotto forma di finanziamenti di investimenti, stanziati in base ai piani finanziari approvati per gli anni 2006 in 2007.
2.
La presente deliberazione ha effetto immediato.
N. 410-200/2007
Capodistria, il 19 giugno 2008
Il Sindaco
Comune citta di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost