Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4421. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, stran 13723.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-19/2008-13/ZP-2, z dne 23. 10. 2008, družba Mestni plinovodi d.o.o., Kolodvorska 2, Koper, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Mestni plinovodi d.o.o., Kolodvorska 2, Koper.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1830 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
   Tabela 1:
+------+-----------+--------------------------------------+----------+
|C(DKi)| Odjemna |       Fiksni del        |Variabilni|
|   | skupina |                   |  del  |
|   +-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|   | Zakupljena|  Pavšal | Cena |   Cena    |  Cena  |
|   |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti  | porabe |
|   |      |      |(EUR/kW)|   (EUR/    |     |
|   | (Sm3/leto)|      |    |((Sm3/dan)/leto))| (EUR/Sm3)|
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK1)|  0-200  |  3,3383 |    |         | 0,1085 |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK2)| 201-500 |  3,3383 |    |         | 0,1085 |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK3)| 501-1.500 |  7,7000 |    |         | 0,0950 |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK4)|1.501-2.500|  7,7000 |    |         | 0,0950 |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK5)|2.501-4.500|  7,7000 |    |         | 0,0950 |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK6)|  4.501- | 15,1895 | 0,0000 |         | 0,0950 |
|   |  10.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK7)| 10.001- | 36,3500 | 0,0000 |         | 0,0970 |
|   |  30.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK8)| 30.001- | 91,1000 | 0,0000 |         | 0,0970 |
|   |  70.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|C(DK9)| 70.001- |  0,0000 | 0,0000 |   0,3320   | 0,0820 |
|   | 100.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|  C | 100.001- |      |    |   0,3320   | 0,0820 |
|(DK10)| 200.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|  C | 200.001- |      |    |   0,3320   | 0,0820 |
|(DK11)| 600.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|  C | 600.001- |      |    |   0,3320   | 0,0740 |
|(DK12)| 1.000.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|  C | 1.000.001-|      |    |   0,3320   | 0,0740 |
|(DK13)| 5.000.000 |      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|  C | 5.000.000-|      |    |   0,3320   | 0,0740 |
|(DK14)| 15.000.000|      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
|  C |  Nad  |      |    |   0,3320   | 0,0740 |
|(DK15)| 15.000.000|      |    |         |     |
+------+-----------+-----------+--------+-----------------+----------+
4. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,7575 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)), znaša 1,0654 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,4423 EUR/mesec.
5. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
6. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehata veljati:
– Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče in Žalec (Uradni list RS, št. 28/07) in
– Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi (Uradni list RS, št. 28/07).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. MPL-OMR-01/2008
Koper, dne 6. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0120
Mestni plinovodi d.o.o.
Direktor
Flavio Mora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti