Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4418. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin, stran 13719.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-6/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Trzin, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol d.d.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,1496 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
   Tabela 1
+-------+-----------+-----------------------------------+----------+
|    | Odjemna |      Fiksni del       |Variabilni|
|    | skupina |                  |  del  |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|C(DKi) |Zakupljena |  Pavšal | Cena  |  Cena   |  Cena  |
|    |zmogljivost|(EUR/mesec)| moči  |zmogljivosti | porabe |
|    |(Sm3/leto) |      |(EUR/kW) |  ((EUR/  |(EUR/Sm3) |
|    |      |      |     | (Sm3/dan))/ |     |
|    |      |      |     |  leto)  |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|C(DK1) |  0-200  |  1,0000 |     |       | 0,0876 |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|C(DK2) | 201-500 |  4,0000 |     |       | 0,0557 |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|C(DK3) | 501-1.500 |  5,0000 |     |       | 0,0828 |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|C(DK4) |1.501-2.500|  5,0000 |     |       | 0,1072 |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|C(DK5) |2.501-4.500|  5,0000 |     |       | 0,1152 |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|C(DK6) | 4.501-  |  6,0000 | 0,0000 |       | 0,1152 |
|    | 10.000  |      |     |       |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|C(DK7) | 10.001- |  7,0000 | 0,0000 |       | 0,1141 |
|    | 30.000  |      |     |       |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|C(DK8) | 30.001- |  8,0000 | 0,0000 |       | 0,1180 |
|    | 70.000  |      |     |       |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|C(DK9) | 70.001- | 10,0000 | 0,0000 |  0,0000  | 0,1197 |
|    | 100.000 |      |     |       |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|  C  | 100.001- |      |     |  0,0000  | 0,1062 |
|(DK10) | 200.000 |      |     |       |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|  C  | 200.001- |      |     |  0,0000  | 0,1062 |
|(DK11) | 600.000 |      |     |       |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|  C  | 600.001- |      |     |  0,0000  | 0,1062 |
|(DK12) | 1.000.000 |      |     |       |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|  C  |1.000.001- |      |     |  0,0000  | 0,1062 |
|(DK13) | 5.000.000 |      |     |       |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|  C  |5.000.000- |      |     |  0,0000  | 0,1062 |
|(DK14) |15.000.000 |      |     |       |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
|  C  |  Nad  |      |     |  0,0000  | 0,1062 |
|(DK15) |15.000.000 |      |     |       |     |
+-------+-----------+-----------+---------+-------------+----------+
5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin (Uradni list RS, št. 137/06).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 10/P
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0116
Predsednik uprave
Marko Kryžanowski l.r.
 
Podpredsednik uprave
Igor Irgolič l.r.

AAA Zlata odličnost