Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4412. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče, stran 13712.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-14/2008-7/ZP-13, z dne 23. 10. 2008, družba Petrol plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Turnišče, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba Petrol plin, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 1,4718 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
   Tabela 1
+-------+------------+----------------------------------+----------+
|    | Odjemna  |      Fiksni del      |Variabilni|
|    | skupina  |                 |  del  |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
| C(DKi)| Zakupljena | Pavšal  | Cena |   Cena  |  Cena  |
|    |zmogljivost |(EUR/mesec)| moči | zmogljivosti| porabe |
|    | (Sm3/leto) |      |(EUR/kW)|  ((EUR/  | (EUR/Sm3)|
|    |      |      |    | (Sm3/dan))/ |     |
|    |      |      |    |  leto)  |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
| C(DK1)|  0-200  | 2,0000  |    |       | 0,1004 |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
| C(DK2)| 201-500  | 2,0000  |    |       | 0,0930 |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
| C(DK3)| 501-1.500 | 5,0000  |    |       | 0,1029 |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
| C(DK4)|1.501-2.500 | 5,0000  |    |       | 0,1367 |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
| C(DK5)|2.501-4.500 | 5,0000  |    |       | 0,1614 |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
| C(DK6)|  4.501-  | 5,0000  | 0,0000 |       | 0,1455 |
|    |  10.000  |      |    |       |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
| C(DK7)| 10.001-  | 5,0000  | 0,0000 |       | 0,1400 |
|    |  30.000  |      |    |       |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
| C(DK8)| 30.001-  | 5,0000  | 0,0000 |       | 0,1400 |
|    |  70.000  |      |    |       |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
| C(DK9)| 70.001-  | 5,0000  | 0,0000 |  0,0000  | 0,1400 |
|    | 100.000  |      |    |       |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
|C(DK10)| 100.001- |      |    |  0,0000  | 0,1261 |
|    | 200.000  |      |    |       |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
|C(DK11)| 200.001- |      |    |  0,0000  | 0,1261 |
|    | 600.000  |      |    |       |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
|C(DK12)| 600.001- |      |    |  0,0000  | 0,1261 |
|    | 1.000.000 |      |    |       |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
|C(DK13)| 1.000.001- |      |    |  0,0000  | 0,1261 |
|    | 5.000.000 |      |    |       |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
|C(DK14)| 5.000.000- |      |    |  0,0000  | 0,1261 |
|    | 15.000.000 |      |    |       |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
|C(DK15)|  Nad   |      |    |  0,0000  | 0,1261 |
|    | 15.000.000 |      |    |       |     |
+-------+------------+-----------+--------+-------------+----------+
5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 1,0576 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 28/07).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 4/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0117
Petrol plin, d.o.o.
Direktor
Franc Dover l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti