Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4407. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice, stran 13707.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) v zvezi z 10. členom Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 – popr.) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-24/2008-8/ZP-29, z dne 23. 10. 2008, družba JEKO-IN, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
1. člen
S tem aktom se določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Jesenice, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družba JEKO-IN, d.o.o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina znaša: 0,1632 EUR/Sm3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
   Tabela 1
+-------+------------+----------------------------------+----------+
|    | Odjemna  |      Fiksni del       |Variabilni|
|    | skupina  |                 |  del  |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|C(DKi) | Zakupljena | Pavšal  | Cena  |  Cena   |  Cena  |
|    |zmogljivost |(EUR/mesec)| moči  |zmogljivosti| porabe |
|    | (Sm3/leto) |      |(EUR/kW) | ((EUR/  |(EUR/Sm3) |
|    |      |      |     |(Sm3/dan))/ |     |
|    |      |      |     |  leto)  |     |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|C(DK1) |  0-200  | 3,0650  |     |      | 0,1209 |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|C(DK2) | 201-500  | 3,0650  |     |      | 0,1209 |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|C(DK3) | 501-1.500 | 3,0650  |     |      | 0,1209 |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|C(DK4) |1.501-2.500 | 3,0650  |     |      | 0,1209 |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|C(DK5) |2.501-4.500 | 3,0650  |     |      | 0,1209 |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|C(DK6) |4.501-10.000| 0,0000  | 0,1651 |      | 0,1209 |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|C(DK7) | 10.001-  | 0,0000  | 0,1651 |      | 0,1209 |
|    |  30.000  |      |     |      |     |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|C(DK8) | 30.001-  | 0,0000  | 0,1651 |      | 0,1020 |
|    |  70.000  |      |     |      |     |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|C(DK9) | 70.001-  | 0,0000  | 0,1651 | 0,0000  | 0,1020 |
|    | 100.000  |      |     |      |     |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|  C  | 100.001- |      |     | 0,6877  | 0,0403 |
|(DK10) | 200.000  |      |     |      |     |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|  C  | 200.001- |      |     | 0,6877  | 0,0475 |
|(DK11) | 600.000  |      |     |      |     |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|  C  | 600.001- |      |     | 0,6877  | 0,0475 |
|(DK12) | 1.000.000 |      |     |      |     |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|  C  | 1.000.001- |      |     | 0,6877  | 0,0475 |
|(DK13) | 5.000.000 |      |     |      |     |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|  C  | 5.000.000- |      |     | 0,6877  | 0,0475 |
|(DK14) | 15.000.000 |      |     |      |     |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
|  C  |  Nad   |      |     | 0,6877  | 0,0475 |
|(DK15) | 15.000.000 |      |     |      |     |
+-------+------------+-----------+---------+------------+----------+
5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik merilnih naprav (V(L)), znaša 2,0000 EUR/mesec.
(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (V(N)), znaša 0,7000 EUR/mesec.
(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,1000 EUR/mesec.
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 137/06 in 9/07).
8. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 0/01-AK-37/2008
Jesenice, dne 23. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0123
JEKO-IN, d.o.o.
Direktor
Aleksander Kupljenik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti