Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4375. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn, stran 13655.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06) ter 8. in 31. člena Statuta Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na predlog upravnega odbora sekcije cvetličarjev in vrtnarjev Upravni odbor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na 34. seji dne 21. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju cvetličarske dejavnosti.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo cvetličarsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane oziroma priglašene za to dejavnost po šifri standardne klasifikacije dejavnosti G/47.761 trgovina na drobno v cvetličarnah.
3. člen
Kalo je primanjkljaj oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali sipkem stanju.
Razbitje je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Primanjkljaj oziroma uničenje blaga se ugotavlja na več načinov:
– neposredno po nastanku primanjkljaja v procesu izdelave in predelave blaga oziroma neposredno po nastanku primanjkljaja ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga;
– pri/z izrednim popisom blaga v cvetličarni oziroma v skladišču;
– pri/z rednim letnim popisom blaga v cvetličarni oziroma v skladišču.
O ugotovljenem primanjkljaju oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, od katerega se ne plačuje davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plača davek na dodano vrednost.
Cvetličarji evidentirajo ugotovljen primanjkljaj in uničenje blaga v svojih knjigovodskih ali izvenknjigovodskih evidencah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v cvetličarnah šteje kot običajen odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih stopnjah:
+------+--------------------------------------+----------------+
|Št.  |Vrsta blaga              |  Maksimalna  |
|   |                   | stopnja v %  |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.  |lončnice               |    17    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|2.  |rezano cvetje in zelenje       |    20    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|3.  |suho cvetje              |    10    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|4.  |porcelan, steklo, keramika      |    5    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|5.  |aranžersko blago in aranžerski    |    5    |
|   |materiali               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|6.  |ostalo blago in pomožni dodatni    |    1    |
|   |materiali               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
III. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljava Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn (Uradni list RS, št. 59/99).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2008 dalje.
Št. 192/2008 UO OZS
Ljubljana, dne 21. oktobra 2008
Predsednik upravnega odbora OZS
Štefan Pavlinjek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti