Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4373. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2002–2011), stran 13653.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2002–2011)
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2002–2011) (Uradni list RS, št. 103/03) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gotenica za obdobje od 1. januarja 2002 do 31. decembra 2011 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 222.700 m3, od tega 152.000 m3 iglavcev in 70.700 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 463,55 ha,
– nega drogovnjaka na površini 103,15 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 40,80 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 28,10 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 400 tulci ter zaščita s 4.700 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami v obsegu 900 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj letno na površini 4,5 ha ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 78 delovnih dni.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2002–2011) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-06-6/2001/18
Ljubljana, dne 10. oktobra 2008
EVA 2008-2311-0138
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti