Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4289. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vodah, stran 13512.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB 1 (Uradni list RS, št. 100/05), 26. člena Zakona o varstvu okolja, ZVO-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na svoji 15. redni seji dne 10. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vodah
1. člen
V odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 40/01) se v 20. členu črta drugi odstavek in nadomesti z novim:
»Izvajanje obveznih storitev v primeru odvajanja komunalne odpadne vode je v male čistilne naprave in obstoječe pretočne greznice«.
2. člen
V 24. členu se briše sedma, osma in deveta alineja (priključnine, takse in druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih, komunalnih in padavinskih voda).
3. člen
Črta se v celoti 27. in 28. člen. Dosedanji 29. člen postane 27. člen in ustrezno členi v nadaljevanju.
4. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-55/2008
Cankova, dne 10. oktobra 2008
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost