Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4285. Sklep o dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste, stran 13500.

Na podlagi 26. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 91/07), 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.), Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr. 64/07 in 33/08), Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene (Uradni list RS, št. 46/02) ter Sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste (Uradni list RS, št. 78/03) in Sklepa o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o razvrščanju zdravil na liste (Uradni list RS, št. 63/03, 70/03, 100/03, 37/04, 122/04, 47/05, 102/05, 51/06, 75/06, 123/06, 52/07, 108/07 in 52/08) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 35. redni seji dne 4. 9. 2008 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
1. člen
S tem sklepom se dopolni seznam zdravil, ki so razvrščena na pozitivno in vmesno listo. Dopolnitev je navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega sklepa.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje minister, pristojen za zdravje, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9001-19/2008-DI/3
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-2711-0110
Predsednica
Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Lučka Böhm l.r.

AAA Zlata odličnost