Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice, stran 13465.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1) ter 17. in 72. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice na 17. redni seji dne 30. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 101/07) se doda 6.a člen z naslednjim besedilom:
»Občina Šmarješke Toplice imenuje podjetje CeROD d.o.o., center za ravnanje z odpadki, d.o.o., j.p. Novo mesto za izvajalca javne službe predelave in odlaganja ostankov komunalnih in njim podobnih odpadkov«.
2. člen
Ostala določila Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šmarjeta, dne 1. oktobra 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.