Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4263. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica, stran 13460.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07) in 28. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 14. redni seji dne 29. 9. 2008 sprejel
O D L O K
spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 63/99).
2. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»Za izvajanje nalog občinske inšpekcije, redarstva in nalog za področje civilne zaščite in požarne varnosti, lahko občinski svet, na predlog župana, z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.«
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-3326/2008-14/6
Slovenska Bistrica, dne 29. septembra 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost