Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008

Kazalo

4189. Sklep o potrditvi mandatov poslancem Državnega zbora, izvoljenim na volitvah 21. septembra 2008, stran 13249.

Državni zbor je na podlagi poročila Mandatno-volilne komisije na 1. seji dne 15. oktobra 2008, na podlagi 7. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOJF-1) in 13. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo), sprejel naslednji
S K L E P
Potrdijo se mandati vsem poslancem Državnega zbora, izvoljenim na volitvah 21. septembra 2008, po seznamu izvoljenih kandidatov:
1. BOGDAN BAROVIČ, roj. 31. 7. 1955, s stalnim prebivališčem v Trbovljah, Gimnazijska cesta 5;
2. ROBERTO BATTELLI, roj. 19. 10. 1954, s stalnim prebivališčem v Bertokih, Ob spomeniku 6, Koper;
3. SAMO BEVK, roj. 27. 8. 1956, s stalnim prebivališčem v Idriji, Mestni trg 4;
4. MARJAN BEZJAK, roj. 23. 10. 1960, s stalnim prebivališčem v Voličini, Zg. Voličina 75 b;
5. FRANC BOGOVIČ, roj. 2. 2. 1963, s stalnim prebivališčem v Koprivnici, Koprivnica 39;
6. MIRKO BRULC, roj. 2. 10. 1946, s stalnim prebivališčem v Šempasu, Vitovlje 88b;
7. RENATA BRUNSKOLE, roj. 25. 4. 1970, s stalnim prebivališčem v Suhorju, Hrast pri Jugorju 1 A;
8. ALAN BUKOVNIK, roj. 23. 9. 1970, s stalnim prebivališčem v Radljah ob Dravi, Koroška cesta 62;
9. ANTON COLARIČ, roj. 24. 8. 1954, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Petričeva ulica 15;
10. FRANCE CUKJATI, roj. 15. 2. 1943, s stalnim prebivališčem v Lesnem Brdu, Lesno Brdo 72;
11. MILAN ČADEŽ, roj. 11. 5. 1966, s stalnim prebivališčem v Gorenji vasi, Gorenja Dobrava 36;
12. BOGDAN ČEPIČ, roj. 3. 4. 1956, s stalnim prebivališčem v Bresternici, Na Jelovcu 33;
13. ZVONKO ČERNAČ, roj. 23. 9. 1962, s stalnim prebivališčem v Postojni, Ul. Vilka Kledeta 24;
14. dr. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ, roj. 14. 2. 1955, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Mlinska pot 8;
15. MATEVŽ FRANGEŽ, roj. 30. 3. 1978, s stalnim prebivališčem v Mariboru, Krekova ulica 20;
16. dr. PAVEL GANTAR, roj. 26. 10. 1949, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Cesta na Brdo 79;
17. LJUBO GERMIČ, roj. 19. 11. 1960, s stalnim prebivališčem v Rušah, Kolodvorska 29/a;
18. JOŠKO GODEC, roj. 21. 3. 1950, s stalnim prebivališčem v Litiji, Ježa 6 A;
19. GREGOR GOLOBIČ, roj. 20. 1. 1964, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Kotnikova 22;
20. dr. VINKO GORENAK, roj. 15. 12. 1955, s stalnim prebivališčem v Šmarju pri Jelšah, Vršna vas 39;
21. LÁSZLÓ GÖNCZ, roj. 13. 4. 1960, s stalnim prebivališčem v Dolgi vasi, Vaška ulica 46, Lendava;
22. IVAN GRILL, roj. 12. 2. 1961, s stalnim prebivališčem v Novem mestu, Na Tratah 13;
23. mag. BRANKO GRIMS, roj. 26. 8. 1962, s stalnim prebivališčem v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 39;
24. MILAN GUMZAR, roj. 15. 9. 1953, s stalnim prebivališčem v Benediktu, Strma 16;
25. MIRAN GYÖREK, roj. 13. 4. 1952, s stalnim prebivališčem v Murski Soboti, Ulica Ob kanalu 18;
26. MATJAŽ HAN, roj. 17. 1. 1971, s stalnim prebivališčem v Radečah, Krakovo 4;
27. ROBERT HROVAT, roj. 10. 4. 1971, s stalnim prebivališčem v Dobu, Stritarjeva ulica 18;
28. EVA IRGL, roj. 9. 12. 1976, s stalnim prebivališčem v Vipavi, Beblerjeva 25;
29. JANEZ JANŠA, roj. 17. 9. 1958, s stalnim prebivališčem v Grosupljem, Brinje cesta I 55;
30. ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI, roj. 7. 1. 1948, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Tivolska cesta 13;
31. ALENKA JERAJ, roj. 23. 2. 1973, s stalnim prebivališčem na Igu, Na Pungart 11;
32. MIRAN JERIČ, roj. 6. 6. 1958, s stalnim prebivališčem v Hrastniku, Trg Franca Kozarja 14;
33. JOŽEF JEROVŠEK, roj. 1. 2. 1950, s stalnim prebivališčem v Slovenski Bistrici, Spodnja Nova vas 36;
34. FRANCO JURI, roj. 24. 10. 1956, s stalnim prebivališčem v Kopru, Župančičeva ulica 27;
35. dr. LUKA JURI, roj. 13. 5. 1977, s stalnim prebivališčem v Kopru, Muzejski trg 4;
36. FRANC JURŠA, roj. 21. 9. 1953, s stalnim prebivališčem v Branoslavcih, Branoslavci 20 b;
37. ANTON KAMPUŠ, roj. 6. 4. 1947, s stalnim prebivališčem v Gornji Radgoni, Sp. Ščavnica 21 b;
38. FRANCI KEK, roj. 25. 1. 1964, s stalnim prebivališčem v Novem mestu, Šolska ulica 6;
39. JANJA KLASINC, roj. 20. 11. 1955, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Brilejeva ulica 13;
40. mag. VASJA KLAVORA, roj. 29. 1. 1936, s stalnim prebivališčem v Mali vasi, Mala vas 5;
41. BOJAN KONTIČ, roj. 23. 7. 1961, s stalnim prebivališčem v Velenju, Koroška cesta 33a;
42. GVIDO KRES, roj. 20. 1. 1959, s stalnim prebivališčem v Zgornjem Logu, Zgornji Log 4;
43. KATARINA KRESAL, roj. 28. 1. 1973, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Gradaška 20;
44. DANIJEL KRIVEC, roj. 16. 5. 1965, s stalnim prebivališčem v Bovcu, Ul. Srpenica 37;
45. dr. FRANC KRIŽANIČ, roj. 4. 12. 1954, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Mlinska pot 10;
46. DUŠAN KUMER, roj. 7. 2. 1949, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Dolniška cesta 3;
47. ZVONKO LAH, roj. 21. 1. 1958, s stalnim prebivališčem v Mirni Peči, Hrastje pri Mirni Peči 12;
48. dr. MATEJ LAHOVNIK, roj. 23. 12. 1971, s stalnim prebivališčem v Velenju, Cesta talcev 4;
49. DARJA LAVTIŽAR BEBLER, roj. 10. 10. 1950, s stalnim prebivališčem v Kranjski Gori, Borovška cesta 26;
50. DEJAN LEVANIČ, roj. 9. 5. 1981, s stalnim prebivališčem na Ptuju, Osojnikova cesta 25;
51. RADO LIKAR, roj. 21. 4. 1959, s stalnim prebivališčem v Črnem vrhu nad Idrijo, Zadlog 31;
52. dr. IGOR LUKŠIČ, roj. 3. 12. 1961, s stalnim prebivališčem v Goričanah, Goričane 84;
53. SILVEN MAJHENIČ, roj. 11. 9. 1948, s stalnim prebivališčem v Miklavžu na Dravskem polju, Ekartova ulica 21/a;
54. BRANKO MARINIČ, roj. 28. 1. 1956, s stalnim prebivališčem v Vidmu pri Ptuju, Pobrežje 74 a;
55. TOMAŽ TOM MENCINGER, roj. 29. 3. 1956, s stalnim prebivališčem na Jesenicah, Ukova ulica 5;
56. DARKO MENIH, roj. 21. 2. 1948, s stalnim prebivališčem v Topolšici, Topolšica 50;
57. BORUT PAHOR, roj. 2. 11. 1963, s stalnim prebivališčem v Šempetru pri Gorici, Na pristavi 47;
58. BREDA PEČAN, roj. 2. 10. 1946, s stalnim prebivališčem v Izoli, Ob starem zidovju 8;
59. DAMIJAN PERNE, dr. med., roj. 16. 4. 1968, s stalnim prebivališčem v Kranju, Pševska cesta 10;
60. RUDOLF PETAN, roj. 23. 6. 1949, s stalnim prebivališčem v Slovenskih Konjicah, Mizarska 30;
61. MIRO PETEK, roj. 6. 3. 1959, s stalnim prebivališčem v Mežici, Celovška cesta 60;
62. IZTOK PODKRIŽNIK, roj. 18. 10. 1965, s stalnim prebivališčem v Ljubnem ob Savinji, Za Ljubnico 4;
63. MARIJAN POJBIČ, roj. 6. 2. 1961, s stalnim prebivališčem v Sladkem vrhu, Sladki vrh 53 a;
64. mag. MAJDA POTRATA, roj. 30. 5. 1948, s stalnim prebivališčem v Mariboru, Cesta Proletarskih brigad 55;
65. MIRAN POTRČ, roj. 27. 3. 1938, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Poljanska cesta 19;
66. JAKOB PRESEČNIK, roj. 23. 7. 1948, s stalnim prebivališčem v Mozirju, Podvrh 31;
67. SREČKO PRIJATELJ, roj. 28. 8. 1962, s stalnim prebivališčem v Sežani, Orlek 14;
68. FRANC PUKŠIČ, roj. 24. 11. 1955, s stalnim prebivališčem v Destrniku, Vintarovci 43 c;
69. ALEKSANDER RAVNIKAR, roj. 28. 2. 1951, s stalnim prebivališčem v Kranju, Krašnova ulica 19;
70. VILI REZMAN, roj. 9. 1. 1954, s stalnim prebivališčem v Rušah, Selniška cesta 10;
71. JANEZ RIBIČ, roj. 26. 12. 1955, s stalnim prebivališčem v Sp. Dupleku, Dupleški vrh 50;
72. mag. ANDREJA RIHTER, roj. 25. 8. 1957, s stalnim prebivališčem v Celju, Spominska 12;
73. mag. ANTON ROP, roj. 27. 12. 1960, s stalnim prebivališčem v Vodicah, Pot na Črno 15;
74. mag. BORUT SAJOVIC, roj. 18. 7. 1960, s stalnim prebivališčem v Tržiču, Brdo 7;
75. MAJDA ŠIRCA RAVNIKAR, roj. 20. 4. 1953, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Gregorčičeva 13a;
76. JOŽE TANKO, roj. 16. 4. 1956, s stalnim prebivališčem v Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, Breg pri Ribnici na Dol. 82;
77. mag. ŠTEFAN TISEL, roj. 25. 12. 1954, s stalnim prebivališčem v Šentjurju, Antona Martina Slomška 5;
78. VILI TROFENIK, roj. 5. 9. 1943, s stalnim prebivališčem v Veliki Nedelji, Mihovci pri Veliki Nedelji 104;
79. ANTON URH, roj. 22. 9. 1943, s stalnim prebivališčem v Stari Fužini, Stara Fužina 56;
80. IVO VAJGL, roj. 3. 3. 1943, s stalnim prebivališčem na Logu pri Brezovici, Cesta dolomitskega odreda 43;
81. JANKO VEBER, roj. 30. 7. 1960, s stalnim prebivališčem v Mahovniku, Mahovnik 75;
82. dr. PETER VERLIČ, roj. 13. 12. 1962, s stalnim prebivališčem v Tlakah, Tlake 22c;
83. mag. ANDREJ VIZJAK, roj. 6. 8. 1964, s stalnim prebivališčem v Brežicah, Ulica Stare pravde 28;
84. dr. PATRICK VLAČIČ, roj. 22. 2. 1970, s stalnim prebivališčem v Luciji, Ul. XXX. divizije 16;
85. MATJAŽ ZANOŠKAR, roj. 9. 10. 1951, s stalnim prebivališčem v Slovenj Gradcu, Iršičeva 5;
86. MILENKO ZIHERL, roj. 2. 4. 1955, s stalnim prebivališčem v Škofji Loki, Zminec 40A;
87. ALEKSANDER ZORN, roj. 5. 5. 1947, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Polje cesta XL 12;
88. mag. RADOVAN ŽERJAV, roj. 2. 12. 1968, s stalnim prebivališčem v Murski Soboti, Krog, Ravenska ulica 15;
89. mag. FRANC ŽNIDARŠIČ, roj. 11. 12. 1940, s stalnim prebivališčem v Trebnjem, Cankarjeva ulica 33;
90. MELITA ŽUPEVC, roj. 16. 6. 1978, s stalnim prebivališčem v Trbovljah, Novi dom 32 A.
Št. 004-03/08-1/4
Ljubljana, dne 15. oktobra 2008
EPA 1-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Predsedujoči

AAA Zlata odličnost