Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26. 9. 2008

Kazalo

3901. Sklep o spremembah in dopolnitvah Seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, stran 12424.

Na podlagi šestega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju: ZPKor), 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) in odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-163/05 (Uradni list RS, št. 97/05) je komisija na seji dne 22. 9. 2008 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor
1. člen
Seznam poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
+----+--------------+------------+----------+--------------------------+
|Zap.| Naročnik  |  Naziv  | Mat.štev.|  Naslov poslovnega   |
| št.|       | poslovnega |     |    subjekta     |
|  |       | subjekta |     |             |
+----+--------------+------------+----------+-----------+----+---------+
| 1 |OBČINA    |BOŠTJAN NOČ |2381699000|SELO PRI  |4274|ŽIROVNICA|
|  |ŽIROVNICA   |– NOSILEC  |     |ŽIROVNICI |  |     |
|  |       |DOPOLNILNE |     |42     |  |     |
|  |       |DEJAVNOSTI |     |      |  |     |
|  |       |NA KMETIJI |     |      |  |     |
+----+--------------+------------+----------+-----------+----+---------+
| 2 |DRŽAVNI ZBOR |TRINIT   |5967287000|LINHARTOVA |1000|LJUBLJANA|
|  |RS      |D.O.O.   |     |CESTA 5  |  |     |
+----+--------------+------------+----------+-----------+----+---------+
| 3 |DRŽAVNI ZBOR |TRINIT   |5967287000|LINHARTOVA |1000|LJUBLJANA|
|  |RS      |D.O.O.   |     |CESTA 5  |  |     |
+----+--------------+------------+----------+-----------+----+---------+
| 4 |OKRAJNO    |HOTEL    |2318881000|KOLODVORSKA|4260|BLED   |
|  |SODIŠČE    |TRIGLAV   |     |CESTA 33  |  |     |
|  |V RADOVLJICI |D.O.O. BLED |     |      |  |     |
+----+--------------+------------+----------+-----------+----+---------+
| 5 |OKROŽNO    |PILON    |5559359000|VRUNČEVA  |3000|CELJE  |
|  |SODIŠČE    |D.O.O.,CELJE|     |ULICA 1  |  |     |
|  |V CELJU    |      |     |      |  |     |
+----+--------------+------------+----------+-----------+----+---------+
| 6 |JAVNI SKLAD  |DR. DURJAVA |1525310000|OB BREGU  |2000|MARIBOR |
|  |OBČINE RUŠE  |D.O.O.   |     |28     |  |     |
|  |ZA      |      |     |      |  |     |
|  |GOSPODARJENJE |      |     |      |  |     |
|  |Z       |      |     |      |  |     |
|  |NEPREMIČNINAMI|      |     |      |  |     |
+----+--------------+------------+----------+-----------+----+---------+
2. člen
Seznam poslovnih subjektov po drugem odstavku 28. člena ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
+-----+-----------+-------------+----------+-----------------------+
| Zap.| Naročnik |  Naziv  |Mat.štev. |  Naslov poslovnega  |
| št. |      | poslovnega |     |    subjekta    |
|   |      |  subjekta |     |            |
+-----+-----------+-------------+----------+--------+-----+--------+
| 1 |RTV    |DR. DURJAVA |1525310000|OB   |2000 |MARIBOR |
|   |SLOVENIJA |D.O.O.    |     |BREGU  |   |    |
|   |      |       |     |28   |   |    |
+-----+-----------+-------------+----------+--------+-----+--------+
3. člen
S seznama poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena se brišejo naslednji poslovni subjekti:
+-----+-----------+------------+----------+------------------------+
| Zap.| Naročnik |  Naziv  | Mat.štev.|  Naslov poslovnega  |
| št. |      | poslovnega |     |    subjekta    |
|   |      | subjekta |     |            |
+-----+-----------+------------+----------+---------+-----+--------+
| 1 |Urad    |V-PLUS   |2155214000|SENOŽETI |4201 |ZGORNJA |
|   |predsednika|D.O.O.   |     |35    |   |BESNICA |
|   |republike |      |     |     |   |    |
+-----+-----------+------------+----------+---------+-----+--------+
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vsak poslovni subjekt od dneva, ko so zanj nastopili ali prenehali razlogi iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.
Št. 11-02/07
Ljubljana, dne 22. septembra 2008
Predsednik Komisije
za preprečevanje korupcije
Drago Kos l.r.

AAA Zlata odličnost