Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3851. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije, stran 12290.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije
1. člen
V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (Uradni list RS, št. 74/02 in 72/07) se v 4. členu za 63. točko doda nova 63.a točka – 63.a Jazz petje-instrument, ki se glasi:
»a) jazz petje
Učitelj jazz petja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz petja,
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz petje, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz petje, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz petje.
Učitelj jazz petja je lahko tudi, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz petje, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz petje, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz petje, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.
b) jazz klavir
Učitelj jazz klavirja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz klavirja,
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz klavir, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz klavir, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz klavir.
Učitelj jazz klavirja je lahko tudi, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz klavir, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz klavir, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz klavir, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.
c) jazz bobni
Učitelj jazz bobnov je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz bobnov,
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz bobni, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz bobni, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz bobni.
Učitelj jazz bobnov je lahko tudi, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz bobni, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz bobni, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz bobni, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.
č) jazz kitara
Učitelj jazz kitare je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz kitare,
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz kitara, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz kitara, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz kitara.
Učitelj jazz kitare je lahko tudi, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz kitara, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz kitara, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz kitara, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.
d) jazz saksofon
Učitelj jazz saksofona je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz saksofona,
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz saksofon, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz saksofon, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz saksofon.
Učitelj jazz saksofona je lahko tudi, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz saksofon, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz saksofon, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz saksofon, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.
e) jazz kontrabas
Učitelj jazz kontrabasa je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz kontrabasa,
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz kontrabas, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz kontrabas, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz kontrabas.
Učitelj jazz kontrabasa je lahko tudi, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz kontrabas, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz kontrabas, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz kontrabas, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.
f) jazz trobenta
Učitelj jazz trobente je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz trobente,
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz trobenta, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz trobenta, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz trobenta.
Učitelj jazz trobente je lahko tudi, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument, jazz trobenta, ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz trobenta, ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz trobenta, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.
63.a. 1. Korepetitor pri jazz petju-instrumentu
Korepetitor pri jazz petju-instrumentu je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program jazz klavirja, jazz kitare, jazz kontrabasa ali jazz bobnov,
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba petje-instrument, jazz klavir, jazz kitara, jazz kontrabas ali jazz bobni ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz klavir, jazz kitara, jazz kontrabas ali jazz bobni ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz klavir, jazz kitara, jazz kontrabas ali jazz bobni.
Korepetitor pri jazz petju-instrumentu je lahko tudi, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba petje-instrument, jazz klavir, jazz kitara, jazz kontrabas ali jazz bobni ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba, jazz klavir, jazz kitara, jazz kontrabas ali jazz bobni ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, jazz klavir, jazz kitara, jazz kontrabas ali jazz bobni in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.«.
Točka 64. Skupinska igra se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj skupinske igre je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta.
Učitelj skupinske igre je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba,
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.«.
Točka 65. Osnove improvizacije se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj osnov improvizacije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program jazz petja ali kateregakoli jazz instrumenta.
Učitelj osnov improvizacije je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba,
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.«.
Točka 66. Osnove aranžiranja se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj osnov aranžiranja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program jazz kompozicije.
Učitelj osnov aranžiranja je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program glasbene pedagogike, kompozicije in glasbene teorije, dirigiranja, petja ali kateregakoli instrumenta in izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba,
– izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne oziroma srednje izobrazbe glasba jazz petje-instrument ali glasbene gimnazije jazz-zabavna glasba ali umetniške gimnazije, glasbena smer, modul C – jazz-zabavna glasba, in je avtor oziroma aranžer najmanj petih skladb s področja jazza, ki so bile izvedene na jazz festivalu, koncertu, televiziji ali radiu ali je bil v zadnjih petih letih član profesionalnega oziroma priznanega orkestra ali ansambla s področja jazza.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-63/2007
Ljubljana, dne 26. avgusta 2008
EVA 2007-3311-0066
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost