Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3847. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno, stran 12288.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno
1. Predmet sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno se nanaša na redakcijske popravke samo besedilnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (v nadaljevanju: PUP), ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 22/88, 29/91 in Uradnem listu RS, št. 89/02, 7/04, 44/04, 44/05. Spremembe se nanašajo na točko 12. člen sprejetega odloka, in sicer tako, da se dopusti tudi gradnja objektov razreda 23020 energetski objekti – gradnja sončnih/fotovoltaičnih celic in vetrnic za proizvodnjo električne energije.
2. Območje odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna se nanaša na območje Občine Šmartno pri Litiji.
3. Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo PUP, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag.
4. PUP se izdela do februarja 2009, in sicer po naslednjem terminskem planu:
------------------------------------------------------------
začetek – sklep o                september
pripravi                     2008
priprava osnutka                 september
PUP                       2008
smernice nosilcev                oktober
urejanja prostora                2008
          – odločitev o celoviti
          presoji vplivov na okolje
priprava                     november
dopolnjenega                   2008
osnutka PUP
          – priprava okoljskega
          poročila (če je potrebna)
posredovanje okoljskega poročila Ministrstvu
pristojnega za varstvo okolja (če je potrebna)
sodelovanje javnosti
                         november
                         2008
          javna razgrnitev dopolnjenega
          osnutka PUP
          javna razgrnitev okoljskega
          poročila (če je potrebna)
          javna obravnava
priprava predloga                december
PUP                       2008
          preučitev pripomb in
          predlogov javnosti na
          dopolnjeni
          osnutek PUP, priprava stališč
mnenja nosilcev                 januar
urejanja prostora                2009
          opredelitev nosilcev urejanja
          prostora o sprejemljivosti
          vplivov PUP na okolje s
          stališča svoje pristojnosti
          (če je potrebna)
sprejem predloga                 januar
PUP                       2009
          sprejem usklajenega predloga
          PUP na občinskem svetu
------------------------------------------------------------
5. Smernice za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30 dni:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
6. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000 Ljubljana,
7. Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri Litiji (za področje lokalnih cest),
8. Direkcija RS za ceste (za področje državnih cest), Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
9. Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija (za področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda),
6. Izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna in strokovnih podlag krije Občina Šmartno pri Litiji.
Št. 352-004/2004
Šmartno pri Litiji, dne 10. septembra 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti