Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3836. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 12257.

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 47.b člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
P R A V I L N I K
o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1. člen
(uvodna določba)
Ta pravilnik ureja elektronsko poslovanje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MS MOL), ki zajema poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije pri sklicevanju sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles.
2. člen
(zagotovitev povezave)
V prostoru, kjer zaseda mestni svet, je potrebno zagotoviti dostop do interneta.
3. člen
(elektronsko sklicevanje sej)
Organ, pristojen za organiziranje dela mestnega sveta (v nadaljevanju: pristojni organ), zagotavlja elektronski način sklicevanja sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles z vsemi gradivi.
Pristojni organ sklice sej MS MOL in njegovih delovnih teles z vsemi gradivi objavlja na uradni spletni strani Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), o sklicih posameznih sej pa obvesti vse prejemnike sklicev sej iz 52. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
4. člen
(izjeme pri elektronskem sklicevanju sej)
Ne glede na določbe iz 3. člena tega pravilnika mora pristojni organ zagotavljati sklice sej MS MOL in njegovih delovnih teles tudi v papirni obliki za tiste članice in člane MS MOL, ki to od pristojnega organa izrecno pisno zahtevajo.
Ne glede na določbe iz 3. člena tega pravilnika pristojna služba v papirni obliki članicam in članom MS MOL zagotavlja tista gradiva, ki jih zaradi tehničnih razlogov v elektronski obliki ni mogoče objaviti na uradni spletni strani.
V primeru iz prvega odstavka tega člena mora pristojni organ poslati gradivo v papirni obliki ob sklicu naslednje seje.
5. člen
(zagotavljanje gradiva v elektronski obliki)
Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva mora gradivo za posamezno točko dnevnega reda seje MS MOL oziroma njegovih delovnih teles pristojnemu organu posredovati v papirni in elektronski obliki.
Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva mora pripraviti gradivo za elektronsko objavo v enem dokumentu, razen obsežnejših grafičnih prilog.
6. člen
(programi in oblike dokumentov)
Gradivo v elektronski obliki mora biti posredovano v enem izmed naslednjih formatov: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Power Point, OpenDocument format, PDF, JPEG ali TIFF.
7. člen
(posredovanje elektronskih naslovov)
Članica oziroma član MS MOL mora pristojnemu organu sporočiti elektronski naslov, na katerega želi prejemati sklice sej, prav tako pa mora sporočiti tudi morebitno spremembo elektronskega naslova.
8. člen
(poskusna faza)
Pristojni organ bo do 31. 12. 2008 opravljal poskusno fazo sklicevanja sej MS MOL in njegovih delovnih teles na intranetu Mestne uprave MOL, nato se bodo od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009 seje sklicevale v papirni in elektronski obliki, od 1. 4. 2009 pa samo še v elektronski obliki, razen v primerih iz 4. člena tega pravilnika.
9. člen
(objava)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-57/2008-2
Ljubljana, dne 10. septembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti