Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3834. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v občinsko volilno komisijo, stran 12257.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ZLV-UPB3 in 45/08), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter na predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je Občinski svet Občine Kočevje na 15. redni seji dne 10. 9. 2008 sprejel
S K L E P
o imenovanju nadomestnega člana v občinsko volilno komisijo
I.
Razreši se članica občinske volilne komisije Občine Kočevje Irena Troha, roj. 17. 10. 1954, Štalcerji 32, 1338 Kočevska Reka.
II.
Za preostanek mandatne dobe 2006/10 se v občinsko volilno komisijo imenuje nadomestni član Urban Dobovšek, roj. 24. 11. 1954, Obrežje 6, Dolga vas, 1330 Kočevje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/06-0112
Kočevje, dne 11. septembra 2008
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

AAA Zlata odličnost