Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3823. Pravilnik o stroških postopka o prekršku, stran 12237.

Na podlagi 149. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 − uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 − popr.) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o stroških postopka o prekršku
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje ureja način povrnitve stroškov postopka o prekršku.
2. člen
Za povrnitev stroškov postopka o prekršku se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo povrnitev stroškov v kazenskem postopku, če ta pravilnik ne določa drugače.
3. člen
(1) V rednem sodnem postopku sodišče določi sodno takso na podlagi Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) V hitrem postopku prekrškovni organ določi sodno takso ob smiselni uporabi 8. točke taksne tarife iz zakona, razen kadar se sodna taksa na podlagi zakona, ki ureja prekrške, ne plača.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o stroških postopka o prekršku (Uradni list RS, št. 15/04).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 007-234/2008
Ljubljana, dne 10. septembra 2008
EVA 2008-2011-0051
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost