Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3812. Uredba o dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, stran 12229.

Na podlagi tretjega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 80/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
1. člen
V Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08) se v 1. členu za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ta uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi za javne uslužbence v pravosodnih organih, to je na sodiščih, državnem tožilstvu in državnem pravobranilstvu.«.
2. člen
V 5. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, odloči o delu plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje v državnih organih, upravah pravosodnih organov in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti predstojnik.«.
3. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi
»5.a člen
(prehodna določba)
Ne glede na določbe te uredbe se lahko javnim uslužbencem, ki so prejemali dodatek v skladu z 80.h členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 in 56/02) in v skladu s 54.e členom Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 106/99, 107/00, 64/01, 84/01 in 85/01 – popr.) za mesec avgust, september, oktober, november in december 2008 določi, v dosedanji višini dodatka, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
Sredstva za izplačilo delovne uspešnosti v skladu s prejšnjim odstavkom se zagotovijo iz virov, iz katerih se je izplačeval dodatek.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republika Slovenije.
Št. 00714-24/2008/6
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-3111-0060
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti