Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3713. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, stran 11930.

Na podlagi 11. in 40 člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – v nadaljevanju: ZJZP) ter 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 92/03 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 17. redni seji dne 19. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok predstavlja pravno podlago za izpeljavo projektov na področju gradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Majšperk (v nadaljevanju: širokopasovno omrežje). Prav tako določa predmet, pravice in obveznosti javno zasebnega partnerja, postopek izbire partnerja in merila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Majšperk.
2. člen
(javni interes)
Na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav obstaja na podlagi sprejetega Sklepa o dolgoročnih razvojnih smernicah razvoja Občine Majšperk in pobud občanov javni interes, da se izvedejo projekti na tem področju. Zaradi hitrejšega doseganja ciljev, določenih tudi v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 in katerega namen je omogočiti vsem državljanom Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta, se projekti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP).
3. člen
(oblika izvedbe)
JZP na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežja elektronskih komunikacij se izvede v obliki pogodbenega partnerstva, in sicer kot koncesijsko razmerje. Pri tem se uporabi BOT model lastninske pravice. Postopek izbire zasebnega partnerja se izvede z javnim razpisom.
4. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
JZP se izvaja na način, da pride do sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pri izvedbi projektov. S tem se dosežejo pozitivni učinki:
– znižanje proračunskih izdatkov, pridobitev dodatnega kapitala,
– spodbujanje razvoja različnih storitev,
– povečanje učinkovitosti javnih institucij in gospodarstva,
– hitrejši dostop do znanja in s tem razvoj podjetništva z visoko dodano vrednostjo tudi v manj razvitih krajih.
5. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij se bo izvajalo na celotnem območju Občine Majšperk. Podrobnejša prostorska zasnova se določi z načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Majšperk.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
– izdelava projekta,
– izgradnja infrastrukture v določenih rokih,
– dostop do storitev vsem naseljem v Občini Majšperk,
– upravljanje in vzdrževanje širokopasovno omrežje v skladu s predpisanimi pogoji in na način, ki bo omogočil dostop vsem zainteresiranim ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji,
– nadgradnja v skladu s potrebami in pogoji,
– upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih pravnih poslov.
7. člen
(uporaba storitev JZP)
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partnerjem zagotoviti uporabo storitev JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij uporabnikom enake kategorije pod enakimi pogoji. Splošne pogoje za uporabo storitev določi zasebni partner s soglasjem javnega partnerja. Prav tako se določijo pravice in obveznosti uporabnikov storitev, način njihovega uveljavljanja ter varstva.
8. člen
(način financiranja)
Projekti JZP se financirajo iz:
– zasebnih sredstev,
– proračunskih sredstev,
– s pridobivanjem sredstev iz državnega proračuna za kohezijsko politiko in evropskih sredstev za regionalni razvoj, ki jih za to področje z razpisi namenja Evropska unija oziroma druge institucije iz tega območja.
Financiranje se določi posebej za vsak projekt JZP.
Občina Majšperk daje svoja zemljišča v brezplačno uporabo za gradnjo širokopasovnega omrežja.
9. člen
(ostale določbe)
Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projektov JZP na področju širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na podlagi izkazanega interesa zagotavljal dostop do javnih evidenc s katerimi upravlja. Prav tako zasebnemu partnerju nudi strokovno podporo, v tolikšnem obsegu, kot se bo določilo v projektni dokumentaciji posameznega projekta JZP.
Občina Majšperk lahko za izvedbo razpisa pooblasti drugo občino kolikor se odloči za skupno prijavo s sosednjo ali več drugimi občinami.
10. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-23/2008-6
Majšperk, dne 19. avgusta 2008
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti