Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3704. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, stran 11913.

A N E K S št. 6
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 126/04, 79/05, 91/06, 10/07, 86/07 in 16/08)
1. člen
V prvi točki tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se dodata nov enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasita:
(11) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih, določene v desetem odstavku te točke, se meseca avgusta 2008 povečajo za 4,2%.
(12) Izhodiščne plače, povečane v skladu s prejšnjim odstavkom, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
|    |   Tarifni razred  |  Relativno | Izhodiščne |
|    |            |  razmerje  | plače v EUR |
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
|I.   |Enostavna dela     |  1,0000  |    417,59|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
|II.   |Manj zahtevna dela   |  1,1349  |    473,92|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
|III.  |Srednje zahtevna dela |  1,2701  |    530,37|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
|IV.   |Zahtevna dela     |  1,4051  |    586,76|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
|V.   |Bolj zahtevna dela   |  1,6422  |    685,77|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
|VI.   |Zelo zahtevna dela   |  2,1251  |    887,42|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
|VII.  |Visoko zahtevna dela  |  2,5115  |   1.048,78|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
|VIII.  |Najbolj zahtevna dela |  3,1877  |   1.331,15|
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
|IX.   |Izjemno pomembna,   |  3,6707  |   1.532,85|
|    |najbolj zahtevna dela |       |       |
+--------+-----------------------+--------------+--------------+
in veljajo od meseca avgusta 2008 dalje.
2. člen
V 2. točki tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
(8) Osnovne plače delavcev iz sedmega odstavka 2. točke te tarifne priloge, tudi tiste, ki so višje od izhodiščnih plač po posameznih tarifnih razredih, se z mesecem avgustom 2008 povečajo za 4,2% in se izplačujejo od meseca avgusta 2008 dalje.
3. člen
V točki 2.a) tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
(3) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2008 v primerjavi z obdobjem januar–december 2007 presegla 5,1%, se izhodiščne plače iz dvanajstega odstavka 1. točke in osnovne plače delavcev iz osmega odstavka 2. točke te tarifne priloge za januar 2009 dodatno povečajo za razliko med 5,1% in dejansko povprečno letno inflacijo.
4. člen
V točki 6 tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
(3) Regres za letni dopust za leto 2009, določen na podlagi drugega odstavka te točke, ne more biti nižji od višine regresa za letni dopust za leto 2009, ki je določena v drugem odstavku 21. člena Kolektivne pogodbe o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009 in znaša 686 EUR (KPPI, Uradni list RS, št. 62/08).
5. člen
Drugi odstavek 7. točke tarifne priloge Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti se spremeni tako, da se v celoti glasi:
(2) Znesek povračila stroškov prehrane med delom za polni delovni čas znaša 3,69 EUR na dan za dan prisotnosti na delu in se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov.
6. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti ostanejo nespremenjene.
7. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2008.
Ljubljana, dne 22. julija 2008
Gospodarska zbornica
Slovenije
 
Združenje za papirno in
papirno predelovalno
industrijo
 
Predsednik UO
dr. Andro Ocvirk l.r.
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
Generalni sekretar
Jože Smole l.r.
 
Konfederacija sindikatov
Slovenije
PERGAM
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
Predsednik
Stane Ravnikar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 18. 8. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005/12 o tem, da je Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti