Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3700. Merila, obseg in način plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za funkcionarje Ustavnega sodišča in za sodno osebje Ustavnega sodišča, stran 11911.

Številka: Su-I-27/08-5
Datum: 9. 6. 2008
Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustavnem sodišču in točke III. 3. 1 projekta "Odločanje v razumnem roku pred Ustavnim sodiščem" na 13. upravni seji 9. junija 2008 sprejelo
M E R I L A, O B S E G I N N A Č I N P L A Č I L A D E L O V N E U S P E Š N O S T I
iz naslova povečanega obsega dela za funkcionarje Ustavnega sodišča in za sodno osebje Ustavnega sodišča
I.
Ustavno sodišče je za obvladovanja povečanega pripada zadev sprejelo projekt "Odločanje v razumnem roku pred Ustavnim sodiščem". Cilja projekta sta zagotovitev čim kvalitetnejše ustavnosodne presoje in preprečitev nadaljnjega povečevanja zaostankov, ki nastajajo zaradi enormno povečanega pripada zadev. Izvajanje projekta naj zagotovi, da bo devet sodnic in sodnikov lahko odgovorno in kvalitetno izvrševalo ustavnosodno funkcijo v zahtevnih zadevah, ki so v postopku pred Ustavnim sodiščem, ne da bi se še podaljševal čas odločanja v teh zadevah. Izvajanje projekta naj hkrati zagotovi, kolikor je mogoče, hitro selekcijo ustavnih pritožb, ki ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za njihov sprejem v obravnavo.
S tem aktom se določajo merila ter obseg in način plačila delovne uspešnosti za funkcionarje Ustavnega sodišča in za sodno osebje Ustavnega sodišča iz naslova povečanega obsega dela na temelju izhodišč, ki so določena s projektom Odločanje v razumnem roku pred Ustavnim sodiščem.
II.
Funkcionarjem Ustavnega sodišča se zaradi nadpovprečnih obremenitev in povečanega obsega dela izplača delovna uspešnost na podlagi naslednjih meril:
– prispevek k delu zaradi dodatnih obremenitev pri plenarnem odločanju v zahtevnih zadevah ustavnosodne presoje,
– prispevek k delu zaradi dodatnih obremenitev pri plenarnem odločanju v večjem številu zadev ustavnosodne presoje,
– prispevek zaradi dodatnih obremenitev pri odločanju senatov o zahtevnejših ustavnih pritožbah,
– prispevek zaradi dodatnih obremenitev, da se ob plenarnem odločanju hkrati zagotovi čim prejšnje odločanje senatov v zadevah ustavnih pritožb, v katerih očitno niso izpolnjeni pogoji za njihov sprejem v obravnavo oziroma niso izpolnjene procesne predpostavke za njihovo vsebinsko obravnavo.
III.
1. Delovna uspešnost zaradi nadpovprečnih obremenitev in povečanega obsega dela se izplača na podlagi izkazanih rezultatov dela, in sicer:
– predsedniku ter sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča v višini do 30% osnovne plače sodnika Ustavnega sodišča,
– generalni sekretarki Ustavnega sodišča v višini do 30% osnovne plače generalnega sekretarja Ustavnega sodišča.
2. Delovna uspešnost iz prejšnje točke se izplača za nazaj na podlagi dejansko opravljenega dela. O izplačilu plače za sodnice in sodnike ter za generalno sekretarko odloči na podlagi meril iz točke II z odredbo predsednik Ustavnega sodišča, o izplačilu plače za predsednika Ustavnega sodišča glede na njegovo opravljanje sodniške funkcije odloči na enak način podpredsednik Ustavnega sodišča. Odredba se izda do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV.
1. Sodnemu osebju Ustavnega sodišča se zaradi nadpovprečnih obremenitev in povečanega obsega dela izplača delovna uspešnost v višini do 30% osnovne plače sodne osebe.
2. Svetovalcem Ustavnega sodišča ter namestnici in pomočnicam generalne sekretarke, ki s pooblastili generalne sekretarke organizirajo strokovno delo za senate, se delovna uspešnost iz prejšnje točke izplača na podlagi izkazanih nadpovprečnih obremenitev in povečanega obsega dela z upoštevanjem meril, ki so določena v točki II za funkcionarje Ustavnega sodišča.
3. Sodnim osebam, ki so imenovane na položajna mesta in niso navedene v prejšnji točki, ter svetovalcem v Službi za analize in mednarodne sodelovanje se delovna uspešnost iz točke IV. 1 izplača na podlagi izkazanih nadpovprečnih obremenitev in povečanega obsega dela, ki so podlaga za učinkovito izvrševanje pristojnosti Ustavnega sodišča.
4. Drugim sodnim osebam se delovna uspešnost iz točke IV. 1 izplača na podlagi izkazanih dodatnih delovnih rezultatov, kolikor plačila povečanega obsega dela in nadpovprečnih obremenitev ni mogoče zagotoviti iz naslova rednih sredstev za plače oziroma iz naslova sredstev za povečan obseg dela iz prihrankov sredstev za plače.
5. O izplačilu delovne uspešnosti za sodne osebe iz 2. in 3. točke odloči predsednik Ustavnega sodišča na obrazložen predlog generalne sekretarke. O izplačilu delovne uspešnosti iz prejšnje točke odloči generalna sekretarka na obrazložen predlog sodne osebe, ki vodi delo službe.
6. Delovna uspešnost iz točke IV se praviloma izplača dvakrat letno, s tem da lahko posamezno izplačilo zajema plačilo nadpovprečnih obremenitev in povečanega obsega dela za več mesecev, pri čemer delovna uspešnost za posamezen mesec ne sme presegati višine, določene v točki IV. 1.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti