Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

3595. Pravilnik o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti, stran 11669.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o načinu prostorskega prikaza tras planinskih poti
1. člen
(namen)
Ta pravilnik določa način prostorskega prikaza tras planinskih poti in njihovega označevanja v informacijskih gradivih o planinskih poteh ter na turističnih tablah in zemljevidih.
2. člen
(izdelava prostorskega prikaza planinske poti na geodetskem načrtu)
(1) Prostorski prikaz planinske poti se izdela na geodetskem načrtu, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo vsebino, izdelavo in uporabo geodetskih načrtov, namenjen za pripravo projektne dokumentacije za graditev objektov in vsebuje podatke o reliefu in vodah, praviloma v merilu 1:5000.
(2) Če je prostorski prikaz planinske poti namenjen evidentiranju planinske poti v zemljiškem katastru, mora geodetski načrt poleg vsebine iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati še podatke o dejanski rabi zemljišč in katastrsko vsebino.
(3) Prostorski prikaz planinske poti mora biti izdelan v digitalni obliki. Tehnična pravila za posredovanje podatkov v evidenco se objavijo na portalu prostorskega informacijskega sistema v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje kot sestavni del tehničnih pravil za posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.
3. člen
(prostorski prikaz planinskih poti v informacijskih gradivih ter turističnih tablah in zemljevidih)
(1) Prostorski prikaz planinskih poti v informacijskih gradivih in na turističnih tablah in zemljevidih mora biti izdelan po pravilih geodetske stroke.
(2) V prikazu iz prejšnjega odstavka mora biti v kolofonu naveden vir podatka in datum pridobitve takšnega podatka.
4. člen
(označevanje planinskih poti v informacijskih gradivih ter na turističnih tablah in zemljevidih)
(1) V informacijskih gradivih o planinskih poteh ter na turističnih informacijskih tablah in zemljevidih se označi zahtevnost planinske poti v skladu s predpisom, ki določa način kategoriziranja planinskih poti.
(2) V informacijskih gradivih o planinskih poteh ter na turističnih informacijskih tablah se zahtevnost planinske poti označi s pisno navedbo njene razvrstitve v kategorije.
(3) Na zemljevidih se kategorija planinske poti označi na sledeč način:
– lahka pot: neprekinjena rdeča črta,
– zahtevna pot: črtkana rdeča črta in
– zelo zahtevna pot: pikčasta rdeča črta.
(4) Pod vsakim prikazom planinskih poti v informacijskih gradivih ter na turističnih tablah in zemljevidih mora biti natisnjeno oziroma napisano naslednje besedilo:
»POZOR – planinske poti uporabljate na lastno odgovornost!«.
(5) Besedilo iz prejšnjega odstavka mora biti v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku, na območju, kjer je uradni jezik tudi madžarski jezik pa namesto v italijanskem v madžarskem jeziku.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-150/2007
Ljubljana, dne 24.julija 2008
EVA 2007-2511-0167
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti