Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

3593. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne) in javna razgrnitev in javna obravnava okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne), stran 11657.

Na podlagi 50. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99, 01/02, 84/06, 26/07) župan Občine Šentjur objavlja naslednje
J A V N O N A Z N A N I L O
s katerim obvešča javnost
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne)
in
o javni razgrnitvi in javni obravnavi okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne)
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne) in Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur (za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne). Parcelne številke na območju urejanja se nahajajo v k.o. Dramlje, Primož, Zagaj, Kameno, Bezovje, Tratna.
2. člen
Predlog sprememb in dopolnitev plana in okoljsko poročilo bosta razgrnjena na sedežu Občine Šentjur v času uradnih ur občinske uprave od 16. avgusta 2008 do vključno 16. septembra 2008 in na spletnem naslovu http: www.sentjur.si.
3. člen
Med javno razgrnitvijo se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizira Občina Šentjur, ki zagotovi tudi potrebne strokovne razlage. Javna obravnava bo v sredo, 20. avgusta 2008 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Šentjur.
4. člen
Pisne pripombe in predloge na razgrnjen predlog lahko podajo vsi zainteresirani na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur ali na elektronski naslov: obcina.sentjur@sentjur.si. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-38/2007-211
Šentjur, dne 31. julija 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti