Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

3587. Obvezna razlaga prve alinee 10. člena pod naslovom »Območje pomola III« Odloka o ureditvenem načrtu »Pomol III«, stran 11639.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O B V E Z N O R A Z L A G O
prve alinee 10. člena pod naslovom »Območje pomola III« Odloka o ureditvenem načrtu »Pomol III« (Uradne objave, št. 14/95)
Št. 3505-8/2008
Koper, dne 25. julija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in 135. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 24. julija 2008 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
prve alinee 10. člena pod naslovom »Območje pomola III« Odloka o ureditvenem načrtu »Pomol III« (Uradne objave, št. 14/95)
v naslednjem besedilu:
»Določilo prve alinee 10. člena pod naslovom »Območje pomola III« Odloka o ureditvenem načrtu »Pomol III« (Uradne objave, št. 14/95) se razlaga tako, da je območje kontejnerskega terminala sestavljeno iz manipulativnih površin (za natovor/raztovor, vkrcanje/izkrcanje, premikanje in ostala dela s kontejnerji), skladiščnih površin (za odlaganje polnih in praznih kontejnerjev – skladiščenje, deponiranje), začasnih parkirnih površin ter zbirnega skladišča za avte in delovne stroje, ki se razložijo iz ladje ali čakajo na natovor.«
Št. 3505-8/2008
Koper, dne 24. julija 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L ’ I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
dell’articolo 10, primo alinea, intitolato »Zona del molo III« del Decreto sul piano regolatore riferito al »Molo III« (Bollettino ufficiale, n. 14/95)
N. 3505-8/2008
Capodistria, lì 25 luglio 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), in ottemperanza dell’articolo 135 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 42/00, 30/01, 40/03 e G. U. della RS, n. 90/05 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di capodistria, nella seduta del 24 luglio 2008, ha accolto
L ’ I N T E R P R E T A Z I O N E A U T E N T I C A
dell’articolo 10, primo alinea, intitolato »Zona del molo III« del Decreto sul piano regolatore riferito al »Molo III« (Bollettino ufficiale, n. 14/95)
nel seguente testo:
»La disposizione dell’articolo 10, primo alinea, intitolato »Zona del Molo III« del Decreto sul piano regolatore del »Molo III« (Bollettino ufficiale n. 14/95), va intesa nel senso che l’area del terminal container comprende le superfici di movimentazione (caricamento/scaricamento, imbarco/sbarco, spostamenti ed altre operazioni riguardanti i container), le aree di stoccaggio (di container vuoti e pieni – magazzinaggio, deposito), superfici adibite a parcheggi provvisori e magazzino di raccolta delle autovetture e macchinari da lavoro sbarcati dalle navi od in attesa di imbarco.«
N. 3505-8/2008
Capodistria, lì 24 luglio 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti