Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3483. Odlok o spremembah in dopolnitev Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o., stran 11323.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96), 88. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05) in 96. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 10. 6. 2008 in Občinski svet Občine Mislinja na 17. seji dne 5. 6. 2008 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitev Odloka o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javno komunalnega podjetja Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 63/03, št. 23/07) se spremeni prvi odstavek 4. člena tako, da se glasi:
»Podjetje ima pečat pravokotne oblike, velikosti 45x15 mm in je v črni barvi z naslednjo vsebino: Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec.«
2. člen
Spremenijo naštete dejavnosti javnega podjetja v drugem in tretjem odstavku 5. člena odloka tako, da se glasijo:
»Dejavnosti gospodarskih javnih služb:
81.300      Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
         okolice
36.000      Zbiranje, prečiščevanje in distribucija
         vode
37.000      Ravnanje z odplakami
38.110      Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.210      Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.120      Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.220      Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000      Saniranje okolja in drugo ravnanje z
         odpadki
38.110      Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
81.290      Čiščenje cest in drugo čiščenje
38.320      Pridobivanje sekundarnih surovin iz
         ostankov in odpadkov
96.030      Pogrebna dejavnost
35.210      Proizvodnja plina
35.220      Distribucija plinastih goriv po plinovodni
         mreži
35.230      Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni
         mreži
35.300      Oskrba s paro in vročo vodo.
Ostale dejavnosti:
08.120      Pridobivanje gramoza, peska, gline
23.610      Proizvodnja betonskih izdelkov za
         gradbeništvo
23.630      Proizvodnja sveže betonske mešanice
38.310      Demontaža odpadnih naprav
38.320      Pridobivanje sekundarnih surovin iz
         ostankov in odpadkov
35.111      Proizvodnja električne energije
35.119      Proizvodnja električne energije
41.200      Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih
         stavb
42.130      Gradnja mostov in predorov
42.210      Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
         tekočine in pline
42.220      Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
         elektriko in telekomunikacije
42.990      Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.990      Druga specializirana gradbena dela
42.110      Gradnja cest
43.220      Inštaliranje vodovodnih, plinskih,
         ogrevalnih napeljav in naprav
43.290      Drugo inštaliranje pri gradnjah
45.200      Vzdrževanje in popravila motornih vozil
52.210      Spremljajoče storitvene dejavnosti v
         kopenskem prometu
47.761      Trgovina na drobno v specializiranih
         prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili,
         hišnimi živalmi in hrano za živali
47.790      Trgovina na drobno v prodajalnah z
         rabljenim blagom
47.910      Trgovina na drobno po pošti ali po
         internetu
47.990      Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
         stojnic in tržnic
49.410      Cestni tovorni promet
49.420      Selitvena dejavnost
52.100      Skladiščenje
68.100      Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200      Oddajanje in obratovanje lastnih ali
         najetih nepremičnin
68.310      Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320      Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
         pogodbi
81.100      Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
62.010      Računalniško programiranje
62.020      Svetovanje o računalniških napravah in
         programih
62.090      Druge z informacijsko tehnologijo in
         računalniškimi storitvami povezane
         dejavnosti
62.030      Upravljanje računalniških naprav in
         sistemov
63.110      Obdelava podatkov in s tem povezane
         dejavnosti
71.129      Tehnično projektiranje in s tem povezano
         svetovanje
71.200      Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110      Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120      Posredovanje oglaševalskega prostora
81.210      Splošno čiščenje stavb
81.220      Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav
         in opreme
81.290      Čiščenje cest in drugo čiščenje
63.990      Druge dejavnosti informacijskih storitev
74.900      Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
         dejavnosti
82.910      Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
         sposobnosti
82.990      Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
         za poslovanje
82.300      Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
96.090      Druge storitvene dejavnosti, drugje
         nerazvrščene
71.121      Geofizikalne meritve, kartiranje
78.300      Druga oskrba s človeškimi viri.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-16/2006
Slovenj Gradec, dne 11. junija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 014-014/2006
Mislinja, dne 15. julija 2008
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti