Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3481. Sklep o spremembah Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško, stran 11319.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 27/08 – odločba US RS), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5 in 36/08), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2 in 25/08) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 23. seji dne 17. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško
1. člen
V Sklepu o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško (Uradni list RS, št. 41/04, 109/04 in 49/06) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da glasi:
»Javni vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec določi župan na predlog sveta vrtca. Komisijo imenuje ravnatelj. Kriterije za sprejem otrok v vrtec določi župan na predlog sveta vrtca.«.
2. člen
Spremeni se 8. člen sklepa tako, da glasi:
»Osnova za plačilo staršev je veljavna cena programa v javnem vrtcu Občine Krško, v katerega je vključen otrok.
Za edinega ali najstarejšega otroka, vključenega v vrtec, je osnova za plačilo staršev, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, najnižja cena istovrstnega programa v javnih vrtcih Občine Krško, v katerega je otrok vključen.
Občina Krško krije neposredno vrtcu razliko med določenim plačilom staršev in ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen.«
3. člen
V 9. členu se v prvem stavku pred besedo »otroka« doda »edinega ali najstarejšega«.
4. člen
V 10. členu se v prvem stavku prvega in drugega odstavka pred besedo »otroka« doda »edinega ali najstarejšega«.
5. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008.
Št. 602-12/2008-O704
Krško, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti