Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3478. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 444/5, k.o. Armeško in zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 288/3, k.o. Armeško ter ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 444/6, k.o. Armeško in zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 286/3, k.o. Armeško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 11317.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 27/08 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 23. seji dne 17. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 444/5, k.o. Armeško in zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 288/3, k.o. Armeško ter ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 444/6, k.o. Armeško in zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 286/3, k.o. Armeško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 444/5 – pot v izmeri 3 16 m2 in parc. št. 444/6 – pot v izmeri 81 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 226, k.o. Armeško in sta javno dobro v upravljanju Občine Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 444/5, k.o. Armeško zamenja za nepremičnino parc. št. 288/3 – sadovnjak v izmeri 2 63 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 72, k.o. Armeško in je v lasti Šerbec Silvestra, Delavska ulica 9, Senovo, v deležu do celote.
III.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 444/6, k.o. Armeško zamenja za nepremičnino parc. št. 286/3 – travnik v izmeri 1 09 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 7 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 16, k.o. Armeško in je v lasti Požun Marjana in Milene, Armeško 8, Brestanica, za vsakega v deležu do polovice.
IV.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 288/3 in parc. št. 286/3, k.o. Armeško, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
V.
Nepremičnini je v mesecu juliju 2008 ocenil sodni cenilec za gradbeništvo »Rostohar Mirko, Golek 4, Krško« in določil kupnine za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc. št. 444/5, k.o. Armeško, znaša, 2.191,46 EUR, za nepremičnino parc. št. 444/6, k.o. Armeško, znaša 561,74 EUR, za nepremičnino parc. št. 288/3, k.o. Armeško, znaša 1.823,90 EUR in za nepremičnino parc. št. 286/3, k.o. Armeško znaša 804,46 EUR, pri čemer bo razlika v vrednosti med posameznima nepremičninama, ki bosta predmet posamične menjave, doplačana v denarju.
VI.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-30/2007-O507
Krško, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti