Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3477. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 531/4, k.o. Veliki Dol in o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja ter zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 116/6, k.o. Veliki Dol ter nakupu nepremičnin parc. št. 191/2 in parc. št. 192/4, k.o. Veliki Dol in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah, stran 11317.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2 in 27/08 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 23. seji dne 17. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc.št. 531/4, k.o. Veliki Dol in o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja ter zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 116/6, k.o. Veliki Dol ter nakupu nepremičnin parc. št. 191/2 in parc. št. 192/4, k.o. Veliki Dol in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 531/4 – pot v izmeri 3 27 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 203, k.o. Veliki Dol, in je javno dobro v upravljanju Občine Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra in vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško se nepremičnina parc. št. 531/4, k.o. Veliki Dol, zamenja za nepremičnino parc. št. 116/6 – pot v izmeri 3 16 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 153, k.o. Veliki Dol, in je v deležu do celote v lasti Mešiček Alojza, Armeško 37, Brestanica.
III.
Sklene se pogodba o nakupu nepremičnine parc. št. 191/2 – pot v izmeri 68 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 166, k.o. Veliki Dol, in je v deležu do polovice v lasti Fidler Simeone ter v deležu za vsakega do četrtine v lasti Pečnik Frančiška in Marije, vsi Veliki Dol 39, Brestanica, in nakupu nepremičnine parc. št. 192/4 – pot v izmeri 3 90 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 98, k.o. Veliki Dol, in je v lasti Pečnik Franca in Marije, oba Veliki Dol 39, Brestanica, za vsakega v deležu do polovice.
IV.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na nepremičninah parc. št. 116/6, parc. št. 191/2 in parc. št. 192/4, k.o. Veliki Dol, ustanovi javno dobro v lasti Občine Krško.
V.
Nepremičnini je v mesecu juliju 2008 ocenil sodni cenilec za gradbeništvo »Rostohar Mirko, Golek 4, Krško« in določil kupnine za zamenjavo in nakup nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc. št. 531/4, k.o. Veliki Dol, znaša 2.267,75 EUR, za nepremičnino parc. št. 116/6, k.o. Veliki Dol, 2.191,46 EUR, za nepremičnino parc. št. 191/2, k.o. Veliki Dol, 471,58 EUR in za nepremičnino parc. št. 192/4, k.o. Veliki Dol, 2.704,65 EUR, pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičninama, ki bosta predmet menjave, doplačana v denarju.
VI.
S tem sklepom se dopolnjuje letni načrt razpolaganja za nepremičnino parc. št. 531/4, k.o. Veliki Dol.
VII.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-170/2007-O507
Krško, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti