Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3468. Akt o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v plačne razrede, stran 11310.

Na podlagi 10. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) in tretjega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7; Uradni list RS, št. 95/07, 110/07 Skl. US: U-I-275/07-5, 17/08 in 58/08 v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izdajam
A K T
o uvrstitvi delovnih mest javnih uslužbencev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v plačne razrede
1. člen
S tem aktom se delovna mesta na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil uvrstijo v plačni razred.
2. člen
Osnovna plača javnega uslužbenca je določena z plačnim razredom, v katerega je uvrščeno delovno mesto, na katerega je javni uslužbenec razporejen oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem.
3. člen
Plačni razred delovnega mesta, določen v tem aktu, je enak plačnemu razredu delovnega mesta oziroma naziva v katerega je javni uslužbenec imenovan, brez napredovanja.
4. člen
Pri razvrstitvi delovnih mest in nazivov se smiselno upoštevajo uvrstitve orientacijskih delovnih mest in nazivov v kolektivni pogodbi dejavnosti.
5. člen
Delovna mesta in nazivi v Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil se uvrstijo v plačne razrede kot sledi:
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
|Zap.| Izvor      | Šifra |   DELOVNO   |  TR |Šifra|  NAZIV   |Plačni|Plačni|
| št.|            |  F/DM |    MESTO    |     |  N  |          |razred|razred|
| DMN|            |       |             |     |     |          | brez |   z  |
|    |            |       |             |     |     |          | napr.| napr.|
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
|  1 |Drž.        |C017035|VIŠJI        |VII/2|  1  |SVETNIK   |  47  |  52  |
|    |rev.        |       |SVETOVALEC   |     |     |DRŽAVNE   |      |      |
|    |kom.        |       |DRŽAVNE      |     |     |REVIZIJSKE|      |      |
|    |            |       |REVIZIJSKE   |     |     |KOMISIJE  |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE     |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
|  2 |Drž.        |C017035|VIŠJI        |VII/2|  2  |VIŠJI     |  44  |  49  |
|    |rev.        |       |SVETOVALEC   |     |     |SVETNIK   |      |      |
|    |kom.        |       |DRŽAVNE      |     |     |          |      |      |
|    |            |       |REVIZIJSKE   |     |     |          |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE     |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
|  3 |Drž.        |C017055|SEKRETAR     |VII/2|  1  |SVETNIK   |  47  |  52  |
|    |rev.        |       |DRŽAVNE      |     |     |DRŽAVNE   |      |      |
|    |kom.        |       |REVIZIJSKE   |     |     |REVIZIJSKE|      |      |
|    |            |       |KOMISIJE     |     |     |KOMISIJE  |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
|  4 |Drž.        |C017064|STROKOVNI    |VII/2|  1  |VIŠJI     |  35  |  40  |
|    |rev.        |       |SODLELAVEC   |     |     |SVETOVALEC|      |      |
|    |kom.        |       |DRŽAVNE      |     |     |II        |      |      |
|    |            |       |REVIZIJSKE   |     |     |          |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE     |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
|  5 |Drž.rev.kom.|C017064|STROKOVNI    |VII/2|  2  |VIŠJI     |  33  |  38  |
|    |            |       |SODLELAVEC   |     |     |SVETOVALEC|      |      |
|    |            |       |DRŽAVNE      |     |     |III       |      |      |
|    |            |       |REVIZIJSKE   |     |     |          |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE     |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
|  6 |Drž.        |C017065|SVETOVALEC   |VII/2|  1  |VIŠJI     |  44  |  49  |
|    |rev.        |       |DRŽAVNE      |     |     |SVETNIK   |      |      |
|    |kom.        |       |REVIZIJSKE   |     |     |          |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE I   |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
|  7 |Drž.        |C017065|SVETOVALEC   |VII/2|  2  |SVETNIK   |  41  |  46  |
|    |rev.        |       |DRŽAVNE      |     |     |          |      |      |
|    |kom.        |       |REVIZIJSKE   |     |     |          |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE I   |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
|  8 |Drž.        |C017067|SVETOVALEC   |VII/2|  1  |SVETNIK   |  41  |  46  |
|    |rev.        |       |DRŽAVNE      |     |     |          |      |      |
|    |kom.        |       |REVIZIJSKE   |     |     |          |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE II  |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
|  9 |Drž.        |C017067|SVETOVALEC   |VII/2|  2  |NIŽJI     |  37  |  42  |
|    |rev.        |       |DRŽAVNE      |     |     |SVETNIK   |      |      |
|    |kom.        |       |REVIZIJSKE   |     |     |          |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE II  |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
| 10 |Drž.        |C017100|SVETOVALEC   |VII/2|  1  |VIŠJI     |  37  |  42  |
|    |rev.        |       |DRŽAVNE      |     |     |SVETOVALEC|      |      |
|    |kom.        |       |REVIZIJSKE   |     |     |I         |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE III |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
| 11 |Drž.        |C017100|SVETOVALEC   |VII/2|  2  |VIŠJI     |  35  |  40  |
|    |rev.        |       |DRŽAVNE      |     |     |SVETOVALEC|      |      |
|    |kom.        |       |REVIZIJSKE   |     |     |II        |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE III |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
| 12 |Drž.        |C017100|SVETOVALEC   |VII/2|  3  |VIŠJI     |  33  |  38  |
|    |rev.        |       |DRŽAVNE      |     |     |SVETOVALEC|      |      |
|    |kom.        |       |REVIZIJSKE   |     |     |III       |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE III |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
| 13 |Drž.        |C017131|VIŠJI        |VII/2|  1  |SVETNIK   |  44  |  49  |
|    |rev.        |       |STROKOVNI    |     |     |          |      |      |
|    |kom.        |       |SODELAVEC    |     |     |          |      |      |
|    |            |       |DRŽAVNE      |     |     |          |      |      |
|    |            |       |REVIZIJSKE   |     |     |          |      |      |
|    |            |       |KOMISIJE     |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
| 14 |Drž.        |J026002|ADMINISTRATOR|  VI |  0  |          |  20  |  30  |
|    |rev.        |       |VI           |     |     |          |      |      |
|    |kom.        |       |             |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
| 15 |Drž.        |J026004|POSLOVNI     |  VI |  0  |          |  21  |  31  |
|    |rev.        |       |SEKRETAR VI  |     |     |          |      |      |
|    |kom.        |       |             |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
| 16 |Drž.        |J017019|FINANČNIK    |VII/2|  0  |          |  30  |  40  |
|    |rev.        |       |VII/2 (III)  |     |     |          |      |      |
|    |kom.        |       |             |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
| 17 |Drž.        |J017982|VODJA        |VII/1|  0  |          |  28  |  38  |
|    |rev.        |       |PISARNE      |     |     |          |      |      |
|    |kom.        |       |PREDSEDNIKA  |     |     |          |      |      |
|    |            |       |VII/1        |     |     |          |      |      |
+----+------------+-------+-------------+-----+-----+----------+------+------+
6. člen
Dinamika odprave nesorazmerij v osnovih plačah je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08).
7. člen
V aktu o sistemizaciji delovnih mest in nazivov pri določanju in obračunu plač postane obvezna uporaba plačnih razredov v skladu s tem aktom. Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto, ki ga ureja kolektivna pogodba oziroma uredba za drugo dejavnost, se v sisitemizaciji upošteva delovno mesto iz tiste kolektivne pogodbe oziroma uredbe.
8. člen
Prvi obračun plač se opravi v skladu z ZSPJS meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008, pri čemer v skladu s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor poračunajo 1 nesorazmerja v osnovnih plačah od 1. maja 2008 dalje.
9. člen
Določbe tega akta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo z dnem prvega obračuna na podlagi ZSPJS.
Št. 0200-4/2008-1
Ljubljana, dne 22. julija 2008
Samo Červek, univ. dipl. prav., l.r.
Predsednik
Državne revizijske komisije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti