Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3466. Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, stran 11301.

Na podlagi 10. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo oddajo postopkov javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) in tretjega odstavka 22.e člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 uradno prečiščeno besedilo in 17/08, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izdajam
P R A V I L N I K
o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.
2. člen
(pogoji in merila)
(1) Javnemu uslužbencu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v posameznem mesecu pod pogoji, ki jih določa zakon, če:
1. povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna,
2. opravi povečan obseg dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, k kateremu pristopi s pogodbo oziroma drugo pravno podlago predstojnik in za katerega so zagotovljena dodatna sredstva.
(2) Javnemu uslužbencu, ki prejema del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz prejšnjega člena, predstojnik za iste naloge ne sme odrediti dela prek polnega delovnega časa.
(3) Predstojnik lahko z posebnim notranjim aktom podrobneje določi merila in postopek za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
3. člen
(viri sredstev)
Del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se zagotavlja:
1. za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna,
2. za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika iz sredstev, ki jih je zagotovil financer projekta, za izvajanje posebnega projekta.
4. člen
(višina dela plače)
Višina dela plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela iz 1. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika lahko znaša za javnega uslužbenca največ 20 odstotkov osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 50 odstotkov njegove osnovne plače.
5. člen
(odločanje o dodelitvi sredstev)
O delu plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnega uslužbenca iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika s sklepom odloči predstojnik.
7. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač na podlagi ZSPJS.
Št. 0200-5/2008-1
Ljubljana, dne 21. julija 2008
Samo Červek, univ. dipl. prav., l.r.
Predsednik
Državne revizijske komisije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti