Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3459. Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), stran 11287.

Na podlagi 44. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelostrupene (T+) ali strupene (T)
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08; v nadaljnjem besedilu: zakon).
Ne glede na prejšnji odstavek za izvajanje tega pravilnika izraz »predlagatelj« pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki proizvaja nevarne kemikalije, opravlja promet z nevarnimi kemikalijami, skladišči nevarne kemikalije ali uporablja nevarne kemikalije, razvrščene kot zelo strupene (T+) ali strupene (T).
3. člen
Dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), izdaja Urad Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi vloge in predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom.
4. člen
Vloga za izdajo stalnega dovoljenja za proizvodnjo nevarnih kemikalij, za promet z nevarnimi kemikalijami, skladiščenje nevarnih kemikalij ali uporabo nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) mora vsebovati izpolnjen obrazec za pridobitev stalnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), ki je objavljen na spletni strani urada in dokazilo o svetovalcu za kemikalije, kadar je to potrebno glede na 45.a člen zakona.
Dokazilo iz prejšnjega odstavka je izjava predlagatelja, iz katere je razvidno, da je določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje v zvezi s stopnjo in smerjo izobrazbe, ter ima uspešno opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet s kemikalijami.
Predlagatelj mora uradu sporočiti vsako spremembo podatkov iz 1., 2. in 3. točke obrazca za pridobitev stalnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T), pa tudi vsako drugo spremembo, ki bi lahko vplivala na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja.
5. člen
Enkratno dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali skladiščenja nevarnih kemikalij se lahko izda za enkratno opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali skladiščenja nevarnih kemikalij omejene količine nevarne kemikalije, namenjene omejenemu številu poklicnih končnih uporabnikov za točno določen namen uporabe, če je količina take kemikalije obrazložena in skladna z namenom predvidene uporabe.
Enkratnega dovoljenja ni mogoče pridobiti za kemikalije, namenjene za splošno uporabo.
Vloga za izdajo enkratnega dovoljenja mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za pridobitev enkratnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali skladiščenja nevarnih kemikalij, ki je objavljen na spletni strani urada,
– v celoti izpolnjeno sporočilo o kemikaliji na podlagi predpisa, ki ureja sporočanje podatkov o kemikalijah.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabo nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T) (Uradni list RS, št. 97/03 in 15/07).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2008-UK
Ljubljana, dne 8. julija 2008
EVA 2008-2711-0080
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti