Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3450. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-B), stran 11118.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-13
Ljubljana, dne 23. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI (ZSNNPK-B)
1. člen
V Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v 3. členu črtata prvi in drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
"Republika Slovenija bo za uresničevanje nerealiziranih programov iz prejšnjega člena z vsakokratnimi letnimi proračuni v obdobju od leta 2009 do leta 2013 zagotavljala sredstva v skupni višini 80.758.833 eurov. Sredstva so izračunana po cenah na dan 29. 4. 2002.".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črtajo besede "pod posebno postavko".
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena zakona se spremeni tako, da se glasi:
"Letni finančni načrt pripravi ministrstvo, pristojno za kulturo, praviloma na osnovi javnega razpisa oziroma javnega poziva. Sredstva se zagotavljajo za vse do sedaj nerealizirane projekte iz programov iz 1. in 3. točke prvega odstavka 2. člena zakona, določene s tem zakonom za obdobje od leta 2009 do leta 2013. Sredstva se zagotavljajo tudi za programe iz 2., 4. in 5. točke prvega odstavka 2. člena zakona, določene s tem zakonom za obdobje od leta 2009 do leta 2013.".
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2009.
Št. 411-07/96-6/14
Ljubljana, dne 15. julija 2008
EPA 2087-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti