Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3443. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje, stran 11061.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, ZJC-UPB1) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 16. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste (LC) v mestu Trebnje, med naselji v Občini Trebnje ter med naselji v Občini Trebnje in naselji v sosednjih občinah so:
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Trebnje znaša 130.700 m (130,700 km).
4. člen
Javne poti (JP) v mestu Trebnje, v naseljih in med naselji Občine Trebnje ter med naselji Občine Trebnje in naselji v sosednjih občinah so:
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Trebnje znaša 243.833 m (243,833 km).
5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2008, z dne 5. 5. 2008.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 95/99).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-00030/2006
Trebnje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.