Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3426. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v Državni zbor Republike Slovenije na območju Mestne občine Novo mesto, stran 11032.

Na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) Mestna občina Novo mesto objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v Državni zbor Republike Slovenije na območju Mestne občine Novo mesto
I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV
1. V skladu s 1. odstavkom 8. člena zakona o volilni kampanji bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na razpolago dva brezplačna mobilna panoja in sicer eden na razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v Novem mestu in drugi ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske »Plava laguna«.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na Mestno občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge morajo prispeti najkasneje do četrtka 14. 8. 2008 do 12. ure. Vrstni red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo v ponedeljek 18. 8. 2008 ob 13. uri v sejni sobi, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje izpisano ime organizatorja volilne kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti navedeno ime ter kontaktna telefonska številka osebe, ki bo odgovorna za urejenost panoja.
II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN
1. V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja in obveščanja Odlok o plakatiranju in obveščanju (Uradni list RS, št. 44/02, 60/02, 31/05, 102/05 in 79/07) po katerem izvajajo plakatiranje in obveščanje naslednji pooblaščeni izvajalci:
A. na malih plakatnih mestih:
– Tam tam d.o.o., Verovškova ul. 55 b, 1000 Ljubljana
B. na velikih reklamnih panojih:
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo mesto,
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, 8000 Novo mesto,
– EUROPLAKAT d.o.o. Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
C. s transparenti
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, 8000 Novo mesto in
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, 8000 Novo mesto.
D. druge oblike oglaševanja
– SPORTI d.o.o. Novo mesto, Košenice 83, Novo mesto – obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– EUROPLAKAT d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljana – mupi panoji,
– METROPOLIS MEDIA d.o.o., C. Ljubljanske brigade 25, Ljubljana – City light,
– MADISON d.o.o., Žitna ulica 12, Maribor – roto panoji.
2. Vsi navedeni izvajalci so po odloku zavezani zagotoviti vsem zainteresiranim, še zlasti političnim strankam v času volilne kampanje, enake pogoje za plakatiranje (26. člen Odloka o plakatiranju in obveščanju).
3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s trajnimi oglasnimi panoji oziroma površinami, so pa tudi pooblaščeni za urejanje dodatnih obvestilnih mest.
4. Pogoje za uporabo obvestilnih mest izvajalcev pod A, B, C in D določajo izvajalci sami.
5. Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil ureja Zakon o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07).
Št. 426-38/2008-1805
Novo mesto, dne 14. julija 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.