Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3415. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena, stran 11013.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 7. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Marjetica, ki deluje na lokacijah Bitenčeva ulica 4, Ljubljana, in Gotska ulica 12, Ljubljana,«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Lastovica, ki deluje na lokacijah Derčeva ulica 10, Ljubljana, in Celovška cesta 161, Ljubljana,«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-512/2008-3
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.