Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3413. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1312/2, 1316/11, 1316/13, 2021/3 in 2021/5, vse k.o. Vič, stran 11012.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US in 126/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 7. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1312/2, 1316/11, 1316/13, 2021/3 in 2021/5, vse k.o. Vič
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnin parc. št. 1312/2, cesta v izmeri 317 m2, parc. št. 1316/11, cesta v izmeri 48 m2, parc. št. 1316/13, cesta v izmeri 588 m2, parc. št. 2021/3, cesta v izmeri 234 m2 in parc. št. 2021/5, cesta v izmeri 492 m2, vse k.o. Vič, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku štev. 965, v listu B kot družbena lastnina in se vpišejo v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. kot lastnina Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-428/2008-3
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.