Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3411. Odlok o določitvi imena in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana, stran 11011.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 7. julija 2008 sprejel
O D L O K
o določitvi imena in poteka ulice na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– na novo imenuje ulica:
1. Davčna ulica se odcepi od Savske ceste pribl. 140 m južno od krožišča Žale in poteka proti jugovzhodu do Flajšmanove ulice.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih evidentira v registru prostorskih enot.
Hišni številki Savska cesta 14 in Savska cesta 16 se ne preštevilčita.
3. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table, fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-523/2008-4
Ljubljana, dne 7. julij 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.