Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3399. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh (parc. št. 1211 in 1223/4), stran 10977.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet Občine Grosuplje na 18. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh (parc. št. 1211 in 1223/4)
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnini v k.o. Mali vrh:
– del zemljišča parc. št. 1211 neplodno v približni izmeri 230 m2, vpisano v ZKV št. 616;
– del zemljišča parc. št. 1223/4 cesta v približni izmeri 32 m2, vpisano v ZKV št. 616.
II.
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa prenehata biti javno dobro in postaneta last Občine Grosuplje, Grosuplje, Taborska cesta 2.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3512-5/2007
Grosuplje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.