Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3398. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest, stran 10977.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) Občina Gorje objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
I.
Organizatorjem volilne kampanje so za lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili na voljo mesta, ki jih je Občina Gorje določila za plakatiranje in jih na podlagi pogodbe o ureditvi plakatiranja oddala urejevalcu plakatnih mest, in sicer:
– za celotno območje občine podjetju CIFRA d.o.o, ŠTUDENTSKI SERVIS, RAČUNOVODSKE STORITVE 4240 Radovljica, Gorenjska cesta 25, tel.: 04/ 537 27 00, e-pošta: cifra@siol.net.
Zaradi zagotovitve enakopravnosti in reda pri lepljenju in nameščanju plakatov, naj organizatorji volilne kampanje sporočijo svoje potrebe po plakatiranju zgoraj omenjenemu podjetju.
II.
Organizatorji naj v vlogi navedejo želeno število plakatnih mest, dimenzije plakatov in njihovo količino. Razdelitev plakatnih mest se bo določilo z javnim žrebanjem. Organizatorji kampanje naj pošljejo vloge najkasneje vključno do ponedeljka, dne 18. avgusta 2008, s pripisom »VOLILNA KAMPANJA«.
III.
Poleg plakatnih površin, ki so pod enakimi pogoji zagotovljeni vsem organizatorjem volilne kampanje, bo občina na podlagi posebne vloge organizatorja omogočila plakatiranje tudi na drugih javnih površinah, v skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu.
Št. 041-0002/2008-4
Gorje, dne 18. julija 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.