Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3392. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Celje, stran 10963.

Mestni svet Mestne občine Celje je na osnovi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na korespondenčni seji v dneh od 10. do 16. julija 2008 prejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Celje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnine, označene z naslednjimi parc. št.:
A/ parc.št. 2427 – cesta v izmeri 178 m2, vpisane v vložek št. 1448, k.o. Celje;
B/ parc. štev. 2560 – cesta v izmeri 2200 m2, vpisana v vl. štev. 1450, k.o. Celje.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Mestne občine Celje.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 609-00005/2008
Celje, dne 16. julija 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.